Spread the love

Minnesanteckningar från paltmöte i Vilhelmina 8 maj kl 18.00-20.00

Palt om rasism handlar om att ta samtalen, utan samtal så sprids rasism. Vi behöver se till att vi diskuterar mänskliga rättigheter på alla nivåer i Vilhelmina.  Det är ett folkbildningsprojekt där samtalet är målet  – palten är medlet.  Riksmedia har visat intresse och även medierna på länsnivå, vilket gör att manifestationen och samtalen även kan få spridning i länet och landet. OBS!  Palt mot rasism är ett folkinitiativ som inte på något sätt är kopplat till partipolitik.

Palt mot rasism

Projektplan
Den framtagna projektplanen lästes igenom, kompletterades, redigerades och godkändes.
Ett nytt mål är: Att skapa möten, mellan människor från olika kulturer.
Ambitionsnivån är den allra högsta vilket innebär att alla –  skolor, institutioner etc, ska peppas att äta palt och prata om alla människors lika rättigheter den 20 maj. Inriktningen är att det här är startskottet för en process som fortsätter.

Paltgeneraler – för koordinering: Inez Abrahamzon och Rolf Lidqvist

Paltkokning
Klara paltkokare är följande grupper/byar: Latikberg, Skansholm, Golisen, Stöttingfjället, Socialdemokraterna, Centerpartiet, Folkpartiet, Kristdemokraterna, Gråtanliden och Klimpfjäll.

Förfrågan har gått ut till – eller kommer att gå ut till:
Lions, Lioness, VIK, Ungdomsgården, Sameföreningen, Restaurangutbildningen, Politiskt initiativ, Vilma Asyl, församlingarna, Studieförbund, Hemvärnet, Lottakåren, Moderaterna.

Paltsorter
Vi behöver både blodat, flatpalt, fläskvalkar och gärna iransk palt.  40 kg Blå Kongo finns i Latikberg, som passar för paltkokningen.
Paltrecept delas på Facebook.

Sponsring
Vi behöver sponsring för 200 liter mjölk, 20 kg lingon och motsvarande 40 stora paket Norrgott, liksom för papptallrikar och muggar.
Sponsringsansvarig: Lars-Gustaf Eriksson

Tid och plats
Målsättning att vi är utomhus, förhoppningsvis vid Folkets Hus där vi kan nyttja el och bestick.
Generalerna tar kontakt med Folkets Hus.
Servering : 16-19

Information, marknadsföring och annonsering
Vi gör en egen Facebookgrupp  – Palt mot rasism
Paltannons i Vilhelminaaktuellt sätts in på måndag Alla människors lika rätt och värde är i fokus
Artiklar kommer i tidningar nästa vecka. Media har hört av sig om att följa manifestationen.
Paltutskott för mediekontakter, annonser etc: Inez Abrahamzon, Rolf Lidqvist

Nästa möte
13 maj kl 18.00 på Vuxenskolan

Alla som vill vara med är välkomna!

Projektplan – Palt mot rasism (PDF)

Minnesanteckningar möte 140508 (PDF)

Palt mot rasism är en manifestation för alla människors lika värde. Initiativet bygger på brett lokalt engagemang och är helt fristående från partipolitik. 
Syftet är att föra samtal om mänskliga rättigheter utifrån FN:s förklaring där alla människor, oavsett ursprung, hudfärg, kön, språk. religion, politiska ståndpunkter etcetera, har lika rättigheter och lika värde.

[hr]
[wp_ad_camp_1]
[hr]

Dela:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *