Spread the love

Ett 15-tal tillstånd för gruvprospektering har beviljats av Bergsstaten bara några mil från Kebnekaise. Annie Lööfs tidigare medarbetare, Linda Ylivainio numera jurist på Bergsstaten, anser att man måste följa minerallagen, trots lokala protester. Visst har hon i sak rätt i detta. Men det borde även vara relevant också för en liten myndighet som Bergsstaten att fundera över det allmänna intresset. Kebnekajse är ett Sveriges absolut populäraste turistmål. Turistverksamheten är en stark näring som sysselsätter många människor. Det finns långt framskridna planer på att området ska bli nationalpark. I området finns den samiska befolkningen som levt där i århundraden.
Att bevilja 15 gruvprospekteringstillstånd vid Kebnekajse är att åsidosätta svenska folkets intressen. Förhoppningsvis kommer dumheten som Bergsstaten uppvisar att få politiska konsekvenser.
Länge har de kommuner som hyser Sveriges naturtillgångar tigit och levererat tillväxten. De tillhör landets mest produktiva områden men är ändå de absolut fattigaste. Gruvbommen fortsätter. Sveriges minerallagstiftning är oerhört generös, vi är det enda land i världen som ger bort våra mineraltillgångar.
LKAB ger årligen en vinst på 10 miljarder. Enligt branschens egna bedömningar kommer efterfrågan fortsättningsvis att bli hög och den förväntar sig en fördubbling möjligtvis en tredubbling av volymerna från 50 miljarder till 150 miljarder kronor, vilket motsvarar 3 till 4 procent av Sveriges BNP. Det är inte så märkligt att vi lockar prospekterare från hela världen.
Nästa år är det val, det minsta svenska folket bör kräva av riksdag och regering är att de omedelbart upphör med att skänka bort folkets naturtillgångar. En forskningsrapport från ESO har kommit fram till att Sverige bör införa en gruvavgift. Att vi efter norsk modell inrättar en fond för inkomsterna från mineraltillgångarna. Norge är det rikaste landet i världen och norska politiker har sannerligen fört en ansvarsfull politik till gagn för folket.
Jag har länge funderat på när svenska politiker ska börja ta ansvar för folkets intressen och tänka på landets bästa. Hoppas exploateringen av Kebnekajse blir en tankeställare.

Dela:

2 Thoughts on “Kan dumhet väcka politiker???”

  • En av de största vindkraftsatsningarna i Piteå området kommer arbetare och mat från utlandet. Några få jobb till städning och klädtvätt anlitas lokalt. Inga skatteintäkter bara förstörelse.
    Nästa projekt är ytterligare en gruva att tömma utan att ta betalt för tjänsten. Vad kommer våra efterkommande att säga att vår givmildhet inte har några gränser. Förmodligen kommer arbetsstyrkan att hämtas utifrån också så vi blir utan skatteinkomster och arbetsplatser och när allt är hämtat får vi stå för uppröjningen. Att skänka ut våra skatter i jorden måste begränsas i grundlagen så det finns möjlighet att stoppa denna rovdrift om något regeringsparti skulle komma på den tanken i framtiden. I Afrika erhåller härskarna åtminstone stora mutor.
    Ett hån mot våra efterlevande. LKAB har alltid levererat stora inkomster till vår gemensamma stadskassa som behöver fyllas på även i framtiden.
    Även intrånget i närheten av Kebenekajse är miljövidrigt.
    Måste med alla medel stoppas. Om inte vår stadsminister agerar måste ny regering ta över.

  • Vid varje gruvprospektering riskerar vi att det frigörs urandamm, som med vinden sprids över stora områden. Vi borde ömt vårda och försvara varje odlingsbart område här på jorden. Gifter har vi mer än nog av. Dårskap kanske gynnar tillväxten, men bara tillfälligt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *