Spread the love

Sverige har skapat en flickskola! För tjejer är det toppen, men för många killar ser framtiden dyster ut. År efter år kommer statistik som visar att killar har sämre betyg än tjejer. Nyligen presenterade Skolverket statistik över betygen i årskurs sex som infördes från förra året. Det är en dyster läsning. 96000 elever handlar det om och många lyckades inte så bra. De ämnen där flest elever inte fick godkänt var matematik och engelska.
Tjejerna har bättre betyg i alla ämnen, det är bara i idrott och hälsa som killarna ligger på ungefär samma nivå som tjejerna.
Killarnas svårigheter i skolan är ett välkänt problem, men det är ingen som bryr sig eller tar ansvar för detta. Numera är också tjejerna i majoritet på i princip alla universitets och högskolelinjer.
Så snacket om en likvärdig skola, kan vi glömma . Likaså tron på att den svenska skolan kan ge barnen förutsättningar till att göra klassresor. Idag står det klart att de grupper som har svårast att klara skolan är de som inte har en tradition av utbildning hemifrån.
När skolan har organiserats om tar man inte hänsyn till att pojkar mognar senare än flickor. David Ebenhard psykiater har skrivit om skolan som en plats där man späder på skillnader mellan människor. Han slår fast att barn som är tidigt mogna i koncentration och uppmärksamhet är bäst på att styra sin kunskapsinhämtning.
Dagens undervisning som bygger på att barnen ska sitta stilla och lyssna och vara uppmärksamma är alltså något som gynnar flickor. För pojkarna blir det svårare att klara skolan eftersom de i praktiken under hela skolgången har svårt att komma ifatt flickorna i mognad. Betygstatstiken från Skolverket ger oss tydliga bevis på att någonting är grundligt fel i skolan. David Eberhard går så långt att han hävdar att skolan gör barnen till offer istället för att uppmuntra dem och ställa krav och skapa situationer som barnen inte är mogna för.
John Hattie, världsberömd professor i pedagogik, pratar om en helt ny typ av lärande, Visible Learning. Hans idéer utgår ifrån att lärarna samarbetar med varandra och lägger upp strategier för varje elev och dessutom ser sin undervisning med elevens ögon. Kan de engagera eleverna så de lär sig, är de sysselsatta på lektionerna och framför allt varje elev är en individ med speciella förutsättningar. John Hattie menar att lärarnas yrkeskompetens är den mest underutvecklade resursen i hela utbildningssystemet.
Det finns lösningar, problemen känner vi till så nu undrar jag hur länge ska vi låta pojkarna vara skolans förlorare?

Dela:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *