Spread the love

Debattinlägg av Tony Nilsson! 

skola skylt

”Vi delar den oro som finns om landsbygdens framtid men anser det fel att blanda ihop skol- och landsbygdspolitik. Den urbanisering som pågår har gjort så under lång tid, vilket inte minst alla nedlagda gamla skolhus och affärer vittnar om.”  Skriver styrelsen för Centerpartiet i Årjängs kommun till Föräldragruppen för skolutveckling:
Kommunalrådet Katarina Johannesson (C) hänvisar hela tiden till ”den demokratiska processen”, vilket tvärtemot vad man kan tro, betyder att inte hålla vallöften och att inte föra en dialog med kommuninvånare i det drabbade områdena.

Betyg, läroplaner och lärarlöner är inte landsbygdspolitik, men etableringen av skolor är i allra högsta grad landsbygdspolitik! 
När C och S vill lägga ner tre skolor förändrar det naturligtvis tillvaron och möjligheterna för människor att etablera sig i dessa bygder. Det är att göra det lätt för sig, när man skyller på urbaniseringen, som om urbanisering är en naturlag som står över alla beslut i kommunfullmäktige. Centerpartiet i Årjängs kommun vet tydligen inte vad urbanisering innebär och vilka krafter som styr den.I och med industrialiseringen centraliserades produktion från lokala gårdar till större bruk och industrier. Kapital och ekonomiska vinster flyttade från landsbygd till tätorter och städer, och med kapitalet flyttade även arbetstillfällen, vilket innebar en ökad koncentration av människor kring dessa enheter. Sverige har förändrats från att vara ett framgångsrikt industrisamhälle till ett kunskapssamhälle, där arbete inte nödvändigtvis är koncentrerat till fysiska enheter, som ett bruk eller en industrilokal. Det skapar ändrade förutsättningar för människor är leva och utvecklas i den miljön de önskar och som passar dem bäst. Framtiden kommer innebära ökade möjligheter att arbeta hemifrån eller i nätverk som kanske spänner över flera länder eller till och med kontinenter. Internet skapar oändliga möjligheterna där vi sätter gränserna.
Jag må bo i New York för tillfället, men jag älskar min hembygd och jag ser den kraft och framtidstro som finns där, men när människor försöker göra något bra, så sätter politiken käppar i hjulen. Karina Johannesson (C) säger i en NWT intervju att ”vår motpart har hamnat i något av ett bevarandetänk”. Johannesson och Centerpartiet har tillsammans med Socialdemokraterna bevisligen inte hamnat i ett bevarandetänk, snarare ett avvecklings- och centraliserandetänk. Jag tycker inte att namn som ”Fokus på förbättring” eller ”Föräldragruppen för skolutveckling” tyder på att man vill bevara, utan att man vill framåt, göra bättre och utveckla, inte bara skolan utan hela kommunen. Den pågående processen har bevisat att det finns en enorm kraft som tror att Årjängs kommun kan bättre! Om Johannesson och hennes partikamrater tror att den ”oundvikliga” urbaniseringen leder till en avveckling för Årjäng, så tycker jag att hon bör avgå med omedelbar verkan och lämna över till människor som kan leda kommunen in i ett förbättrat och utvecklat samhälle för alla invånare.
Vi behöver en uppgradering av lokalsamhället! En uppgradering av lokalsamhället innebär att man behåller kapital och vinster där det genereras, lokalt.

kossan

Detta kommer förändra urbaniseringsströmmarna och det finns idag större möjligheter för detta än någonsin tidigare. Klimatförändringar tvingar världen till en omställning från användning av centraliserade fossila energikällor till lokal energiproduktion. Människor på landsbygden betalar idag enorma summor för fossil energi till oljeproducerande länder som Norge eller diktaturer i Mellanöstern. De som kör bilar på diesel och bensin finansierar skrytbyggen i Dubai, eller norska oljefondens köp av fastigheter på 5th Avenue i New York, som i sin tur driver upp bostadspriserna så att vanliga New York-bor med normalinkomster inte kan bo kvar på Manhattan.

Lokalsamhället bör istället investera i lokal energiproduktion, där vinsterna återinvesteras i det lokala näringslivet. Samma koppling gäller för matproduktionen, där man istället för att t ex köpa billigt nötkött från Brasilien, som innebär skövling av regnskog och ökade halter av koldioxid i atmosfären, bör uppmuntra att handla lokalproducerat från värmländska bönder.

Årjängs kommun har med sitt geografiskt gynnsamma läge vid den norska gränsen och bara en dryg timma till Oslo oändlig potential att bli en föregångskommun både vad gäller miljö- och näringsutveckling, inte bara i Sverige utan i världen. Därför menar jag att en nedläggning av berörda skolor skulle äventyra kommunens framtida utvecklingspotential. Katarina Johnnesson, tänk en framtid där vi måste bygga och öppna nya skolor för att Årjäng är en attraktiv kommun där människor vill bo och leva.

Tänk en landsbygd med levande gårdar som producerar biobränsle till våra bilar och mat till skolmatsalar och äldreboenden. Tänk ett samhälle där vinsterna från energi- och matproduktion återinvesterades i lokalsamhället. Tänk en bygd där nedlagda lanthandlare åter öppnar dörrarna för sina kunder, eftersom de föredrar att handla lokalproducerad mat av hög kvalitet. Tänk en kommun med ett kommunfullmäktige som tror på utveckling och förbättring!

Tony Nilsson

Fotnot:
Måndagen den 29 april röstade  kommunfullmäktige i Årjängs kommun om ny skolorganisation. Centerpartiet och Socialdemokraterna ville tillsammans besluta om nedläggning av högstadiet i Töcksfors samt två byskolor i vardera Blomskog och Östervallskog. Det lokala engagemanget ledde dock till en återremiss. 

Dela:

One Thought on “Tänk en framtid där vi måste öppna nya skolor!”

  • Jaha…
    Något konkret?
    Som lättar på det ekonomiska trycket.
    Tack!

    (Som ett vettigt grundavdrag, upp till 10 000kr permånad för alla, skulle göra mer för folket i skogen än för foöket i stan)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *