Spread the love

Politiker har stora möjligheter att styra tillväxt och bostadsbyggande, om de vill.  Norges metod att  ge lån till unga och agera snabbt på trender som hindrar utveckling i hela landet, är effektivast i Norden. Det visar den rapport som Tillväxtanalys gjort på uppdrag av Nordiska ministerrådet.
Utredningen jämför bland annat effekten av politiska mål och styrmedel i Finland, Sverige och Norge utifrån ländernas mål att skapa bättre utveckling och tillväxt på landsbygden. Fokus för studien har lagts på sätten att finansiera och planera för byggande på landsbygden och vilka regelverk som styr detsamma.

Trots att alla länder har en ambition att underlätta för byggande på landsbygden så är de politiska målen och styrmedlen för byggande och boende väldigt olika. Klart är att den norska modellen är den mest effektiva. Norges politiker skriver i klartext att målet är spritt boende över hela landet och att alla ska ha möjlighet att bosätta sig var de vill.  Tydligheten följs upp med ett statligt lånesystem, med startlån och grundlån, som är lika för alla. Lånet blir på så vis ett instrument som ger alternativ till den centralistiska bostadsmarknaden. Startlånet tilldelas via kommunerna och ger ofta en lägre ränta än den bankerna erbjuder. Dessutom ges lånet framför allt till unga och andra som har svårt att få lån i vanliga banker.

Grundlånet tar geografiska hänsyn. Det är det som gör att alla kan hitta finansiering till sitt boende, oavsett var de bor i landet.  Räntan är även här densamma för alla, oavsett om ett boende innebär högre risker, som i exempelvis ett område där marknadsvärdena är låga.

Rapporten visar också att de norska politikerna förmår att agera snabbt på trender som hotar bostadsbyggandet i hela landet, eftersom det utgör ett hinder mot utveckling och tillväxt.

Enkelt uttryckt, metoderna finns. Nu saknas bara den politiska viljan, men framför allt modet. För det här handlar om att våga bryta mönster!

Inez Abrahamzon

Länk till rapporten: http://www.tillvaxtanalys.se/sv/publikationer/rapportserien/rapportserien/9-18-2012-rural-housing—landsbygdsboende-i-sverige-norge-och-finland.html

Dela:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *