Spread the love

Mediernas mediebildNu har vi valrörelse och alla partier överöser oss med löften som ska köpa oss väljare. Men det finns viktiga demokratiska frågor som de inte berör. Det handlar dels om politikens eget ansvar och dels om våra möjligheter som medborgare att påverka politiken.

Storbranden i Bergslagen gav oss viktiga demokratiska erfarenheter. Vi har ingen fungerande organisation när det gäller krishanteringen, inte när det gäller insatsverksamheten på lokal nivå, inte när det gäller polisens organisation. I händelse av kris finns ingen samordning. Försvaret för detta från högsta ansvariga politiker är att det var ju så många olika organisationer och enheter som skulle samverka. Ja så var det. Och jag säger och? Är det verkligen ett försvar att vi har organiserat sönder ett helhetsansvar, att samverkan mellan myndigheter är minimal och att byråkratin fått styra och att tjänstemän har fått utforma verksamheterna. Sedan som pricken över i:et är det tänkt att EU ska hjälpa oss i händelse av kris. Det fungerar inte alltid som det är tänkt.

[hr]
[wp_ad_camp_1]

[hr]

Politikerna tar inget ansvar. Vissa gjorde partipolitik av branden andra flydde sitt ansvar i panik. När branden rasade som värst satt ansvariga från kommuner upp till försvarsministern och tyckte att de varit duktiga. GD för Myndigheten för Kris och Beredskap vägrade att lämna semestern och Skåne för den värsta branden i moderna tid. Det var när folk inte hade några hem att återvända till, är svårt chockade börjar långbänken om deras ersättningar och framför allt om vem som är civilrättsligt ansvarig för branden. Stora Enso skogsentreprenören vill inte ha något ansvar VD:n öser över ansvaret på skogsmaskinföraren. Är det inte symtomatiskt? Jag lovar när allt detta är över kommer det lyckliga slutet, alla ansvariga skötte sina uppdrag, flaggan hissas, musiken spelas och ännu en utredning läggs till handlingarna.

Nu ska alla markägare och landsbygdsbor läsa väldigt noga! Precis i anslutning till storbranden när folk har annat att tänka på kommer nyheten från Vattenverksutredningen där utredaren föreslår att staten slår undan benen på alla markägare. Utredaren vill helt enkelt försvåra för markägare att överklaga gentemot stat och storföretag som bygger vägar, vindkraftverk eller anlägger gruvor. Idag måste de företagen stå för rättegångskostnaderna men ni vill utredningen att markägarna ska stå för detta själva.

Det betyder att enskilda hushåll/ markägare får mycket svårare att hävda sin rätt.Om hushållen förlorar möjligheten att anlita advokat och tekniskt biträde så blir det i praktiken helt omöjligt för dem att hävda sig mot storbolagen. Maktbalansen förskjuts med andra ord till företagens fördel och rättssäkerheten för den enskilda människan försvagas av utredningens förslag.

Lägg dessutom till att det är många partier, bland annat de rödgröna som vill inskränka kommunernas demokrati genom att föreslå att kommunerna inte längre ska ha rätt att överklaga etableringar av vindkraft. Ett argument är att det är för jobbigt för politikerna att stå emot folkopinioner.

Kan detta vi bevittnar ens demokrati? Äganderätten är på upphällningen!

Till detta har vi den maktlöshet som statsapparaten och politikerna genom de senaste decennierna lagt på medborgarna.

Sjukskrivna och deras läkare har fått överbyråkrater på försäkringskassan som har sista ordet. Misshandlade barn/ samhällets styvbarn i statens förvar fick till slut ersättning men den gav av ”nåd”. Arbetslösa, fattiga och hemlösa har stigmatiseras i ett utanförskap utan rättigheter. Det är bara att dansa efter byråkratins spelregler. De politiska partierna ökar sina partibidrag i samma takt som medlemsantalet sjunker.

Listan kan göras längre. Människors möjlighet att påverka sin egen vardag undergrävs ständigt!

Vem bryr sig längre om demokratin? Vem löser de problem vi står för? Finns det någon som ser på oss väljare på annat sätt än röstboskap? Jag undrar!

 

[hr]
[wp_ad_camp_2]

[hr]

 

 

 

Dela:

3 Thoughts on “Myten om demokratin: del 2”

 • Jag har noga studerat samhällets förfall genom att på ideell basis försökt hjälpa djurägare som drabbats av djurskyddskontroller. Därtill vet jag att all makt syftar till att få kontroll över medborgarna på olika sätt. Genom attexempelvis straffa folk som misshandlar/vanvårdar djur (vilket i sak är rätt) men sedan omhänderta djur och meddela djurförbud – det sistnämnda på livstid. Brott avgörs i allmän domstol och skuldfrågan avgörs genom bevisning. Omhändertaganden och djurförbud överklagas till förvaltningsdomstolar som skall granska myndighetens handläggning vilket INTE innefattar bevisprövning. Jaghar nu fullt upp närmaste månaden att förse EU-kommissionen med bevismaterial om att Sverige begått fördragsbrott. Detta utifrån en anmälan där myndigheterna ”stal” 185 nötkreatur. Filmaren Pter Gerdehag har myntat det mycket talande uttrycket STATEN SOM OUTLAW! Ingen politiker – allra minst socialdemokraterna – vill bemöta något om detta. Glöm aldrig att Adolf Hitler redan 1933 skrev under djurskyddslag där just detta system med en straffrättslig del och en del där ”lokala myndigheter” beslutar om omhändertaganden och djurförbud. Hitlers djurskyddslag fanns med i boken Animals in the Third Reich av Boria Sax. Syftet med denna strategi är att genom detaljbestämmelser m m ge stora möjligheter till anmärkningar och därigenom skapa osäkerhet och rädsla hos undersåten, vilket ger effekten att lagen kan användas till kontroll av människorna istället för djuren.

 • Snart val som sagt, efter 8 år med ”ickesocialistiskt” styre Lotta Gröning skriver här förtjänstfullt om vad ”Ickesocialisterna” åstadkommit under sin tid vid makten, ett demokratiskt förfall, med maktförskjutning till statens tjänstemän, godtycke istället för demokrati, äganderättens försvagning, egendom i form av djur som Berndt Eriksson nämner här ovan, är helt utan skydd när det gäller rätten till sin egendom. Småpåvar på Länsstyrelsen kan helt godtyckligt, bara komma och ”ta” djuren, och då sker detta med hjälp av polisens övermakt, djurägaren kan inget göra, småpåvarna behöver endast rabbla ett mantra innehållande ”djurskyddslagen” och ”djurskyddsärende” djurägaren får ingen som helst rättslig prövning som kräver bevisning från myndigheternas sida.
  Statsminister Reinfeldt brukar avfärda många olika grupper i samhället såsom ”särintressen” bönderna och livsmedelsförsörjningen är ett särintresse, det militära försvaret är ett särintresse, med tanke på hur organiseringen av bekämpningen av storbranden fungerade, är det väl ingen djärv gissning att någon ansett att krisberedskap och brandkåren också är ett särintresse. ”Fotfolket” brandmän och allmänhet gjorde dock däremot en fantastisk insats, annars hade inte den där branden varit under kontroll ännu.
  Så på valdagen ”ickesocialister” eller ”riktiga” socialister, det är frågan, pest eller kolera för att utrycka det på ett annat sätt,
  Många, säkert allt för många kommer att svara SD på min fråga, och det är väl inte så konstigt när både Allians och de rödgröna inte prioriterar att Sverige skall vara ett land som respekterar mänskliga rättigheter, skyddet av egendom är en viktig del i detta………..

 • Här skulle Södra avverkat skog hos grannen men lagom till semestern så tystande det i skogen…
  Nu förstår jag varför.
  Det var för torrt i skogen, så maskinerna fick stå still…

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *