Spread the love

Sverige är bäst i EU när det gäller utskrivning och försäljning av antibiotika till djur. Det visar Europeiska läkemedelsmyndighetens årliga statistik. Den statistiken är ett kvitto på att vi har friska djur som inte behöver så mycket antibiotika. Sverige har en djurhållning som är unik i världen. Det goda resultatet bygger på ett samarbete mellan veterinärer och bönder.
I Danmark är läkemedelsproduktion tre gånger högre, i Tyskland 16 gånger högre och på Cypern 30 gånger högre.
Ändå är det danskt och tyskt kött vi äter. Det är billigast. Antibiotikan skapar bakterier som utvecklat motståndskraft, resistens, mot antibiotika och dessa bedöms av
Världshälsoorganisationen (WHO) som ett av de största hoten mot folkhälsan.

Om resistensproblematiken breder ut sig riskerar vi att ett flertal allvarliga sjukdomar inte längre går att behandla. Resistenta bakterier äventyrar inte bara behandlingen av svåra bakterieinfektioner. Sjukvården är också beroende av
effektiva antibiotika vid cancerbehandlingar, transplantationer och operationer som innebär en ökad infektionsrisk. Ändå mumsar vi vidare på kött marinerat med antibiotika.
Vill du veta vad du äter?
Läs mer om antibiotika och djur: http://www.svdhv.org/upload/documents/Artiklar/131210_sverige_bast_i_eu.pdf

Dela:

One Thought on “Vill du veta vad du äter? Jag tror inte det….”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *