Spread the love

Politikerna har satt upp fingret för att känna åt vilket håll det blåser! Vindkraften är som energikälla överskattad. Jag är närmast förfärad av att regering och riksdag i ren eufori sätter vindkraften främst för att 2020 nå en andel av 49 procent förnybar energi. Det är bara tröttsamt när resultatet blir en ogenomtänkt politik där den partipolitiska trätan i populismens tecken handlar om vem som är bäst på miljön. Istället för att ta fram en energipolitik som gynnar både landet och elkonsumenterna har man nu blivit som de forna skogspatronerna som lurade av folk skogen till en billig penning och exploaterade den. Dock med en viktig skillnad. Skogen var lönsam medan vindkraftsindustrin är helt beroende av statliga subventioner.
Flera instanser bland annat IVA (Ingenjörsvetenskapsakademin) har visat att det inte finns några starka klimatskäl för Sverige att öka andelen förnybar energi. Med de investeringar som är planerade och redan gjorda kommer den svenska elproduktionen troligtvis att vara koldioxid neutral inom några år.
Men vad hjälper en forskningen när vindkraften har utvecklats till något av en helig ko. Allt är godtagbart bara vi bygger många. Att vindkraften innebär stora konflikter med olika miljömål kan politiker ofta dagtinga med. Djurlivet påverkas av dessa vindkraftparker som förstör naturen och river upp stora sår. Det är gigantiska betongklossar som ger skogen ett nytt utseende. Placeringen i närheten av bebyggelse bör ifrågasättas, buller och iskastning från vingarna tillhör problemen. Vindkraften skapar stor skadegörelse för livsmiljön. Dessutom om inte läget perfekt, är vindkraften inte lönsam. Den kan inte köras om det blåser för mycket eftersom den inte kan lagra energi. Finns inga perfekta lägen måste nya stora subventioner till. Vindkraften är också extremt dyr i jämförelse med vattenkraften. Länge var det stopp för utbyggnad av vindkraften på grund av att elpriset var för lågt, så att det inte var lönsamt att bygga dem subventionerna till trots. Den är bara lönsam om elpriset är högt tillsammans med statsfinansiering och elcertifikatsystemet. Vinnare är några få exploaterande företag och markägare. Regeringen mål är att nå trygghet i elproduktionen och givetvis bli helt oberoende av fossila bränslen och gärna exportera så kallad grön el. Frågan som måste ställas är hur mycket den målsättningen får kosta och vilka irrvägar de får lov att ta? Kungliga vetenskapsakademin har konstaterar att om vindkraften byggs ut för omfattande export krävs generella höjningar av stödnivåerna som konsumenterna får betala. Den årliga kostnadsökningen vi drabbas av överstiger den kostnad som importörerna betalar för elleveransen. På så sätt blir vindkraften ett negativt bidrag till Sveriges ekonomi. Det finns exempel på detta, i både Tyskland och Danmark har de tvingats sälja vindöverskott utan att få fullt betalt för elen. I Sverige där regering och riksdag bestämt att elcertifikaten är en garanterad inkomst oavsett vad som händer med strömmen blir politiken rent av ansvarslös. De är vi konsumenter som tvingas betala eländet. Inte minst företagen som trots enorma förutsättningar inte får konkurrera med billig el.
En energipolitik som är beroende av hur vinden blåser är knappast trovärdig.

Lotta Gröning

Dela:

4 Thoughts on “Vindkänslig politik”

 • Kungliga vetenskapsakademin är ju (ö)kända för sin negativa, ja nästan fientliga, inställning till vindkraft i Sverige, och många av deras negativa argument är kraftfull ifrågasatta (och i många fall bevisade felaktiga) av många andra auktoriteter inom området!

  Och visst kan man lagra överskottselen från vindkraft, vilket görs indirekt genom att t.ex. vattenkraften då drar ner sin effekt motsvarande och sparar det vattnet i sina vattenmagasin = lagrade vindenergi i vattenmagasinen!
  Det kallas på teknikspråk reglerkraft och innebär att de andra elproducerande kraftformerna reglerar ner sin elproduktion när vindkraften producerar mycket, och på sätt sätt sparar dessa andra kraftformer på den energikälla de behöver utnyttja för sin elproduktion, vilket blir som lagrad vindenergi.
  Med vår vattenkraft här i Sverige har vi ovanligt bra förutsättningar för vindkraft just ur reglerkraftsynpunkt!

  Vindkraft ger ju även en s.k. bygdepeng, dvs delar en del av sin vinst med den lokala bygden precis så som For Future och Hela Sverige ska Leva pratar för, så denna aspekten av vindkraften måste ju också vara positiv!
  https://www.natverketforvindbruk.se/sv/Lokalt/Bygdepeng/
  http://www.helasverige.se/fileadmin/user_upload/HSSL_Kansli/Projekt/Vindkraft/-_Modell_Delaegande__Bygdepengar_Vindens_aaterbaering_sid_1-12__3_.pdf

  Här några enstaka av alla de källor som sakligt bemöter kritiken av vindkraften:
  http://www.nyteknik.se/asikter/debatt/article431001.ece
  http://www.newsmill.se/artikel/2010/08/05/harry-frank-har-fel-om-vindkraften
  http://www.ecoprofile.se/thread-2039-Granskning-Det-organiserade-motstandet-mot-vindkraften.html
  http://www.nyteknik.se/asikter/debatt/article3720003.ece
  http://www.nyteknik.se/asikter/debatt/article3066591.ece

  Och om man nu ska prata statliga subventioner så är ju, och har alltid varit, kärnkraften väldigt kraftigt subventionerad av staten / samhället! Kärnkraft hade aldrig kunna bli lönsam annars! Bara att se på att kärnkraften behöver bara stå för en bråkdel av försäkringskostnaden för vad ett eventuellt kärnkraftshaveri kostar – om kärnkraften ensam hade stått för hela sin försäkringskostnad här hade redan det gjort den helt olönsam.
  På senare tid ha man kommit fram till att den kostnad som kärnkraften avsätter till (ett ännu okänt sätt) att slutförvara kärnkraftsavfallet räcker inte till, samt kärnkraften står inte för de katastrofalt stora miljökostnaderna som brytandet av kärnbränslet medför lokalt vid dess gruvverksamhet!
  Man behöver ju bara titta på den senaste kärnkraftskatastrofen i Japan för att inse hur enormt omöjligt kostsam en sådan katastrof är!

  Så länge man själv är med och förbrukar energi och konsumerar varor / produkter som kräver energi för att framställas blir det konstigt om man är emot miljövänligare sätt att producera energi på tycker jag! All energiproduktion och i stort all produktion av varor och produkter får någon form av negativ miljöpåverkan, men jag tycker då att vi får hjälpas åt att ställa om till energikällor som ger så lite negativ miljöpåverkan som möjligt, och vad jag kan se är vindkraft en sådan energikälla. Men naturligtvis måste den byggas ut med omdöme samt sunt förnuft och vissa geografisk platser är olämpliga pga negativ miljöpåverkan på naturen och då främst på djurlivet.

 • Håller helt och fullt med Lotta och jag dristar mig till att kalla vindkraftsfrågan för en intellektuell härdsmälta. Om en tänkande människa granskar vindkraftsutbyggnaden så inser den att vi utsätts för ett subventionerat övergrepp som kommer skada Sverige i lång tid framöver. Läs gärna vad jag lärt mig av fem års envist granskande av vindkraften: https://www.facebook.com/groups/1379511478940601/

 • Undrar om de som vill bygga elproduktionssystem som bygger på 20 års livslängd, som vindkraft, tänkt på hur mycket byggande det blir i vår natur?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *