Spread the love

Per Schlingmann slutar snart som moderaternas valstrateg, och kommer i fortsättningen att jobba i eget företag. Han har en bakgrund som partisekreterare och statssekreterare till Fredrik Reinfeldt. Han är en av dem som förnyade politiken och skapade Nya Moderaterna! Jag frågade honom om framtiden och om hur han ser på småföretagens möjligheter i ett längre perspektiv.Mest nyfiken var jag på hur Per Schlingmann förvärvat förmågan att kunna förutse trender. Han skrattade, men berättade vad som driver honom.

– Jag är otroligt nyfiken. Jag träffar många människor och tycker att det lika intressant att följa den intellektuella elitdiskussionen som att möta landsbygdsupproret på Gotland. Det är viktigt att följa med hela vägen i frågor, inte bara skumma på ytan.  Det måste man för att se värderingsförskjutningar. Framför allt måste man lita på sin egen intuition.

Vilka trender ser du och hur kommer småföretagen in?

-Konsumenterna kommer att spela en stor roll framöver, och framför allt viljan hos konsumenterna. Numera köper inte folk bara en vara eller tjänst, man vill också skapa någonting bra för samhället. Jag ser en ny kollektivism som är tilltagande.

-Occypy rörelsen är ett exempel på den nya kollektivismen. Den började med att ockupera gatorna och nu handlar det om bankerna. Occypy Banks är människor som tröttnat på bankernas affärspolicy som innebär höga avgifter, låga räntor för folk som sparar och stora bonusar till höga chefer.

Per Schlingmann påpekar också att trender och värderingar strider mot varandra. Ta till exempel konsumenterna i Stockholm som gärna handlar ekologiskt men samtidigt på semestern sätter sig på planet till Thailand.  Eller som Rebecca och Fiona, de är vänster men har inga problem att jobba med kapitalister som H&M.

Men påpekar Per Schlingmann världen är inte som Sverige, där finns andra värderingar.

-Jag besökte Electrolux nyligen som visade en ny dammsugare som var tillverkad av återvinningsmaterial. En storsäljare i Europa, men absolut inte i USA och andra delar av världen. Där vill de bara ha nytt och exklusivt.

En trend som Per Schlingmann pekar på är att kapitalismen håller på att definieras på ett annat sätt. Det är näringslivets stora utmaning just nu och det pågår förändring.

-Det växer fram en mer långsiktig och ansvarsfull kapitalism. Se bara på reaktionerna av bankernas stora bonusar. Företagen måste inse att de är en del av Sverige och att de måste ta ansvar för sina anställda och vara goda samhällsmedborgare.

Per Schlingmann berättar att han skrev en debattartikel i SVD redan 2009 apropå bankernas stora bonusar, där han efterlyste ett näringsliv som tog ansvar och bidra till att ta Sverige ur krisen.

– Jag påtalade att det behövs ägare som tar ett långsiktigt ansvar. Företagsledningar som förstår att vara förebilder för många och därför agerar därefter. Aktörer som utvecklar det goda ledarskapet där varje medarbetare synliggörs och tas tillvara. Det blev ett väldigt liv om den artikeln, men idag tror jag inte att det är så många som upprörs av det budskapet. Det finns en insikt på grund av att konsumenterna ställer andra krav, de handlar som medborgare och företagen följer dem, säger Per Schlingmann.

Hur ser du på småföretagens ställning om 10 år?

-Det handlar i grunden om två saker. Vårt behov av ekonomiskt välstånd och att fler kan få arbete. Det behövs en framväxt av tjänsteföretag, samhällsbärare av offentlig sektor. Vår rikedom bygger på att ta vara på alla som bor i Sverige och det förutsätter att småföretagen tas på allvar och att de kan utvecklas. Om 10 år bygger ekonomin på en värdekapitalism och de stora företagen är nätverk av många små företag med underleverantörer. Ungefär som Apple fungerar idag.

Per Schlingmann menar att utmaningen för Sverige är att behålla kompetensen och att små företag kan växa. Han kommer in på småföretagarna i städerna som har en oroande utveckling genom att småbutiker tvingas slå igen, istället flyttar stora kedjor in i statsdelarna och dessutom byggs stora köpcentra utanför städerna.

-Det är samma butiker i alla städer och det är småföretagen och dess underleverantörer som gör städerna levande. Jag hoppas den utveckling vi ser nu kommer att ha avbrutits om tio år.  Politiker måste lyfta just den här typen av diskussioner och den är betydligt mer intressant än 3:12 reglerna.

Politikerna har också ett annat uppdrag menar Per Schlingmann.

-Jag upplever att det finns en stor frustration bland företagare som handlar om det finansiella systemet. Systemet verkar vara i otakt med verkligheten och det bygger helt och hållet på varuproduktion och tar inte alls hänsyn till idèburna företag. Om staten och det finansiella problemet är ett hinder för utveckling då är det allvarligt.

Lotta Gröning

Dela:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *