Spread the love

Jag lyssnade på Isabella Lövins tal i Almedalen. Jag tycker det var jättebra att hon tog upp den extrema torkan, det finns anledning att vara orolig för den och därmed klimatet. Jag hurrar för att MP kräver att 80 procent av Sveriges livsmedelsproduktion ska vara lokal! Äntligen jag har länge undrat vad MP har varit i den här frågan. De har stillatigande sett på hur livsmedel och djur transporteras över hela världen för med de rådande transportstöden och storskalighet har det varit mycket billigare än lokala varor.

Däremot när det gäller energipolitiken undrar jag vad MP har för agenda. Här kan vi snacka om dubbelmoral och framför allt förmågan att blunda för verkligheten. Argast blev jag när de tog åt sig äran för att Sverige är ett av de länder i världen som släpper ut minst koldioxid per capita. Bättre ska vi bli enligt Lövin om vi fasar ut kärnkraften och satsar på vind och solkraft. Märkligt nog tycks inte det argumentet ha faktagranskats av media. Det är i det här fallet intressant att jämföra Sverige med Tyskland och Danmark. Tyskland ligger på tolfte plats i världen när det gäller att släppa ut mest koldioxid per capita. De avvecklade kärnkraften och satsade på vind, sol och kol istället. De släpper ut mer än Kina. Danmark släpper ut betydande mer koldioxid per capita än Sverige. Vindkraften är en energikälla som fungerar ibland.

Investeringarna i Vindkraft i Sverige är till 95 % av nyinvesteringarna som görs av utländskt kapital (aka pensionsfonder och riskkapitalbolag). Det är naivt att tro att dessa bolag går in på den svenska marknaden för att utnyttja våra goda vindtillgångar. Det handlar naturligtvis om fördelarna med en genomsubventionerad marknad, där utländskt kapital under 15 år håvar in allt de kan för att sedan vidare till nya marknader. Sådan är kapitalismen!

Så till kärnkraften, det är alltså tack vare den och vattenkraften som Sverige har så lite utsläpp per capita. Idag betraktar IAEA inte reaktorer som det stora problemet för kärnvapenspridning utan anrikningen. På det området bedrivs stor forskning internationellt inom Gen IV som helt avskaffar anrikningsprocessen.

Avfallsproblemet är löst, punkt, säger professor Ane Håkansson och hans kollega Mattias Lantz som forskar på kärnkraft.Om det sedan är rätt är en annan fråga säger Ane Håkansson. – Min mening är att ett Gen IV system är bättre i det att det långlivade avfallet används som bränsle och det kortlivade avfallet går till slutförvar och är tämligen harmlöst efter några hundra år. Lägg därtill att vi på så sätt kan få energi i ungefär tusen år bara genom att utnyttja i storleksordningen 10 000 ton ”kärnavfall”.Då ska vi ha med i beräkningen att Rönnskärsverken jobbar med problemet att bli av med 800 000 ton höggiftigt avfall med oändlig halveringstid som man, enligt uppgift, avser att dumpa i ett gruvhål.

All teknikanvändning medför risker. Kärnkraftens risker måste vägas mot dess fördelar vilket sällan görs i debatten Fyrtiotvå års kärnkrafts drift har genererat värden på, i runda slängar, 4000 miljarder kr som har kunnat användas till politiska reformer och förstärkning av välfärden med ytterligt små miljö- och klimatavtryck.

Beträffande uranbrytning så är den idag internationellt kontrollerad och inget bolag vill skylta med en dålig hantering av verksamheten. Jämför detta med de mineraler som behövs för solceller och vindkraftgeneratorer som bryts utan några som helst miljöhänsyn. I inre Mongoliet pågår för närvarande en miljökatastrof för att MP och alla vindkraftsanhängare ska få sina snurror och solceller.

Vad händer om vi plockar bort kärnkraften? Det finns flertal vetenskapliga rapporter som visar att vi inte klarar klimatfrågan utan kärnkraft, att vi inte kan få en global uppbyggnad av välfärdssamhället och att vi inte heller kan trygga välfärden i framtiden.

Vad gör vi då Isabella Löfvin?

 

 

Dela:

One Thought on “Kärnkraft fixar miljön och välfärden!”

 • Mycket bra skrivet Lotta. Säkerheten i en gen lV reaktor är en isplugg i ett rör som leder till en tank under reaktorn. Överhettas reaktorn smälter pluggen och mediat i reaktortanken rinner ner i den tomma undre tanken så reaktionen i reaktorn stoppar och svalnar utan yttre kylning. (som var problemet i Japan att pumparna inte startade).
  Vindkraften avger 15g CO2/ kWh, vatten 5g CO2/kWh dagens kärnkraft ll 5g CO2/kWh nästa generation kärnkraft gen lV 1g CO2/kWh då ingen brytning behövs. Vindkraften är den näst sämsta energikällan endast fissilkraft är sämre. Enligt Vattenfall.
  Ingen brytning eller inköp av uran. Långa intervaller mellan byte av bränslestavarna. Bränslet på CLAB som är mellanlager för bränslestavar innehåller 99% energi för gen lV. Inga bränslekostnader eller transportkostnader.
  WWF som är en av de största lobbygrupperna innom EU har påverkat så att förnybar energi skall sättas upp. WWF och SNF certifierar vindkraften med inträdesavgift, årsavgift och % på inkomsterna som i slutändan kunderna skall betala. WWF en kriminell verksamhet svåra att fälla.
  http://www.wwf.eu/what_we_do/climate/
  Vi går in i en solcykel där solfläckarna minskar som medför mindre värmestrålning mot jorden.
  Här är det viktigt att släppa vindkraften som inte fungerar väl vid kyla och snö. Vattenkraftens magasin kommer inte att fyllas med lång vinter och kort sommar. Kärnkraften har största möjligheten att kunnaleverera energi som skulle förbättra vår livssituation. Se sid 17
  https://corporate.vattenfall.com/globalassets/corporate/sustainability/reports/livscykelanalys.pdf

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *