Spread the love

Vad ska vi säga om försvaret och försvarsbråket?  Jag börjar med att hålla med Peter Hultqvist som sågade regeringen Persson strategi på 2000-talet med att banta bort försvaret och till och med fundera på att lägga försvarsdepartementet som en enhet under UD. Det var ett totalt vansinne och dessutom tillsammans med en enig försvarsberedning utnämna klimatförändringarna som det största hotet mot Sverige. Inte nog med det i den försvarsrapporten fanns också lite tips på vad vi borde göra för klimatet. Det var totalt vansinnigt. Sedan dess har regeringar och riksdag satt oss i en position som gör att vi inte kan försvara landet i händelse av ett angrepp och absolut inte kan försörja en befolkning om transporterna till Sverige skulle avstanna. Efter tre dagar är det kört och rapporter talar om svält och kaos. Hur gick detta moras till? 

Jag ser en förklaring – den svenska totala tilliten till EU som bidragit till oförmågan till självständigt tänkande. EU och Nato skulle försvara oss så vi behövde inget eget försvar, EU skulle leverera maten, så vårt eget jordbruk avvecklades, EU skulle komma med diesel, mediciner och andra förnödenheter om det blev kris så vi behövde inga förråd av någonting. Vi var praktnationen i detta unionsbygge. Nu när det knakar i fogarna och verkligheten med flyktingkriser, upptrappning i Östersjön och en Putin som utmanar Nato har det blivit lite besvärligt. En veckas försvaret kanske är borta, men ÖB Micael Bydén konstaterar att Sverige inte kan försvara sig i händelse av ett anfall.

Under Folk-och Försvar i Sälen vill alla socialdemokrater med lite inflytande synas. Peter Hultqvist är given, han är Sveriges populäraste minister och han har vuxit så mycket sedan han fick behålla posten efter oppositionens hot om misstroendevotum så han tyngre än någonsin. Han ger sin analys och rubbas inte från den.

Hultqvist står helt bakom Försvarsberedningens beslut som trots allt säger att ett väpnat angrepp inte kan uteslutas. Där oppositionen vill Sverige ska skriva på kärnvapenavtalet med Nato. Med argumentationen vi är för kärnvapen bara vi får vara med i Nato. Om det säger Hultqvist inget men menar ändå att Sverige inom en tio-årsperiod är medlem i denna försvarspakt. Det är en total omsvängning av Hultqvist tidigare politik där han klart och tydligt tagit avstånd från ett Nato-medlemskap.

Däremot talar utrikesminister Margot Wallström. Hon är inte framgångsrik som Hultqvist. Jag antar att utrikesminister försöker ta tillbaka förlorade positioner genom denna flirt med de socialdemokratiska sympatisörerna som avskyr tanken på ett medlemskap i Nato.

När Wallström tillträdde som utrikesminister var hon helt Euforisk, allt var bra och allt skulle vi göra för att passa in. Nu är det andra bullar, hon kan utmana Hultqvist som hon inte är särskilt förtjust i och vinner poäng bland Natomotståndare. Lite med håll har hon av statsministern han lutar åt hennes ståndpunkt.

Vad är då regeringens hållning i frågan? Ja det kan jag inte uttyda, Stefan Löfven är otydligt som vanligt. Vad kan vi medborgare då göra? Vi kan köpa konserver och hamstra som Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap råder oss till. Vi kan köpa mediciner för en vecka och lagra bensin.  Annars? Ja vi kan hoppas på att Putin blev riktigt rädd av statsministerns hårda ord: Håll er borta! Det är trots allt en svensk Tiger som rutit —–mjau!

Dela:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *