Spread the love

Politikerkåren tycks idag helt ha tappat förmågan att formulera sig inför framtiden och att skapa visioner och utopier om morgondagens samhälle. De flesta tycks överlag ha fastnat i det dagsaktuella politiska ”käbblet” som i bästa fall sträcker sig över ett år. Vad är det som händer?

Allt detta sker samtidigt som landsbygden och glesbygden dräneras på sitt väsentligaste innehåll människorna, och dess råvarutillgångar slukas av växande storstäder med en omättlig aptit. Städer med en växande social problematik. 

Planetens ekosystem håller på att krokna under det ökade energi- och resursslöseriet med åtföljande klimatologiska effekter samtidigt som allt fler arter utrotas i en aldrig sinande ström. Vi lägger även ner massor av tid och resurser på att konstruera allt mer sinnrika vapen för att kunna bestialiskt döda varandra.

Vad är Politik? Ordet ”Politik” har sitt ursprung i ett gammalt grekiskt ord som sägs betyda ungefär statskonst, det vill säga konsten att styra ett land eller en stat. Men det krävs också vanligtvis någon form av process som har till uppgift att underlätta styrningen, liksom att det finns någon form av mål som ”politikerna” styr mot.

Politikerna skulle då per definition vara: Människor som är insatta i ”statskonsten” och som styr mot uppgivna mål med hjälp av ett statsskick.

I Sverige har vi bestämt oss för att parlamentarismen är ett lämpligt statsskick. Vad gör då dagens politiker? Tyvärr tycks idag en alltför stor del av parlamentets ”Politikerkår” vara helt sysselsatt med andra uppgifter än, att ägna sig åt ”statskonsten” att styra landet mot ett önskat mål. Sannolikt beroende på, att man inte har något annat mål än, att tillfoga den som för tillfället styr staten — största möjliga skada.
Det är också utomordentligt märkligt, att de politiker som är satta att direkt utöva statskonsten, inte pratar med varandra eller informerar sig om vad som händer i statsapparaten.

Leif-Göran Johansson, fd polis och politiker.

Dela:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *