Spread the love
EUs syn på jordbruket i framtiden
EUs syn på jordbruket i framtiden

I maj kom en prognos från European Environment Agency – EEA om jordbrukets framtid i EU. Där framkommer det med all tydlighet att jordbruket ska koncentreras till de länder med bästa förutsättningar. Det innebär att allt jordbruk norr om Skåne kan läggas ner. Det är helt enkelt inte lönsamt.

Från svenskt håll är det tyst!!!!

Vad händer med svenskt jordbruk?  Att det håller på att avvecklas är tydligt. Vi har EUs lägsta självförsörjandegrad av livsmedel, den är så låg så till med försvaret känner oro. Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) har tillsammans med Livsmedelsverket uppmanat oss bunkra konserver, medicin och bränsle så vi överlever åtminstone en vecka i fall något inträffar. Det finns anledning till oro! Det har i princip försvunnit en mjölkbonde om dagen. Bönderna får väldigt lite i ersättning av det vi betalar för mjölken. Ersättningen har sjunkit kontinuerligt i flera år och ligger nu på bottennivå. Ska mjökbönderna överleva bör de nog fundera på nya lösningar som gör att de kan sälja mjölken direkt till konsumenterna. Svenska bönder har ingen chans att konkurrera globalt via jätteorganisationer som tex Arla.

Men det är inte bara mjölkbönderna som har problem. LRF som älskar EUs jordbruksstöd ser förstås EUs strategi som den bästa lösningen; nämligen att en stärkt produktivitet är den viktigaste framtidsfrågan för jordbruket. Medan politikerna tittar på, snackar lite, funderar lite lägger jordbruket i Sverige ner sig självt. Sedan avregleringsbeslutet 1990, som för övrigt Gunnar Wetterberg drog upp riktlinjerna för, har det bara gått utför.

Jordbruksministern Sven-Erik Bucht drömmer tillsammans med LRF om ökad konkurrenskraft och mer export. Men det borde vara självklart för ansvariga politiker att det svenska jordbruket inte klarar av konkurrensen på den gemensamma marknaden. Hittills har den verklighetsfrämmande jordbrukspolitiken gett oss storjordbruk och ökad industrialisering som effektivt slår ut små jordbruk och närodlat. Dessutom en import av jordbruksprodukter som blir allt större.

Sven-Erik Bucht har tillsatt en grupp för att få fram en svensk livsmedelsstrategi. I en intervju i Framtidens Industri säger  jordbruksministern:   – På en marknad där massproduktion dominerar i dag har vi möjlighet att skaffa oss en position som bygger på hög kvalitet. I många länder finns det en stor efterfrågan på högkvalitativa livsmedelsprodukter. Det gäller inte minst i många ekonomisk snabbväxande länder i Asien där det finns en stor och ökande medelklass som både har köpkraft efterfrågar just det vi är bra på att producera.

Ska vi skratta eller gråta åt eländet? I maj kom en prognos från European Environment Agency – EEA om jordbrukets framtid i EU. Där framkommer det med all tydlighet att jordbruket ska koncentreras till de länder med bästa förutsättningar. Det innebär att allt jordbruk norr om Skåne kan läggas ner. Det är helt enkelt inte lönsamt.

Inte ett pip har vi hört från Sven-Erik Bucht eller andra medlemmar i hans lilla arbetsgrupp för jordbrukets framtid. Inte en protest, inte en diskussion utan bara tyst som i graven. Det borde vara utifrån EEAs karta som diskussionen om den framtida svenska jordbrukspolitiken skulle föras. Så är det inte. Det är industritänkandet som styr och politiker och böndernas egna organisationer som sänder svenskt jordbruk i graven.

 

 

 

Dela:

32 Thoughts on “EU vill avveckla svenskt jordbruk”

 • Jag undrar om MSB har något att säga till om det här? Vi kommer att framstå som idioter ifall vi lägger ned vår livsmedelsförsörjning, den dag våra försörjningsled blir avskurna. De som odlar för husbehov kommer klara sig bättre. Men är denna utveckling verkligen önskvärd?
  Självklart inte! Tack för info Lotta!

  • MSB är mer eller mindre ett skämt. De är aldrig med i täten och kommer alltid efter i sina analyser

 • Lotta, tala om för oss obildade hur stor statens kostnadsandel är i produktionsledet, dvs. hos mjölkbonden av eller i en liter vanlig konsumtionsmjölk. Är den 60, 70, eller 80% procent av avräkningspriset ute i besättningen. Avräkningspriset är ungefär 2,65Kr/liter.
  När Du kan presentera dessa siffror för svenska folket och framför allt producenterna så kanske vi kan lyssna och läsa Dina inlägg.
  Socialisterna har alltid köpt sina röster genom att lova ”röstarna” livsmedel som är ”näst intill gratis”. Vågar Du avslöja deras förakt för den svenska landsbygdsbefolkningen?
  Lite vid sidan av ämnet. Övergreppen mot den stackars kvinnan på Gotland. Kan Du inte som medsyster förmå BATRA att be henne om ursäkt för det helvete som hon förorsakat henne.

  • Och Borgerligheten-Alliansen,centerpartiet köpte sina röster med jobbskatteavdraget! Bönderna har stora årgansationer,får EU bidrag när skall ni börja leverera?

 • Hej Lotta,
  Med jordbruket kan man säga mycket likså fisket.
  Den politiska utveckling som varit har kommit till den slutsatsen att industrialism inte fungerar på naturen, exemplet fisket.
  För att få stopp på utförandet utav radikala åtgärder som stör naturen fodras en händelse, typ
  Strypt tillgång på olja, driftstörningar strejker eller
  Naturliga händelser.
  När nu idag maten inte stör(MATUPPRORET 1918)
  Kommer andra faktorer att växa fram. Den nya tiden kommer nu att innehålla protester på arbetsplatser i första hand, så den fria marknaden har sina baksidor.
  Lycka till i den fortsatta debatten Lotta det gör du bra!!

 • Jag försöker hitta rapporten / kartan hos EEA men hittar den inte, Hr du en länk eller ett hyfsat fullständigt namn / sökbegrepp?

 • EU verkar vilja nedmontera Sverige. Vill inte vara lydande under byråkraterna i EU. Tummen ner. Vi brukade vara självförsörjande. Det borde varje land vara. Det kusliga är att våra politiker i Sverige bara jamsar med och vågar säkert inte protestera.
  Röstade nej till EU och skulle göra det om det vore val idag. Laila

 • Hej!

  Vad heter rapporten? Jag var in och sökte, men hittade inte rätt. Vill gärna läsa den, jag också! Inte så förvånande. Går hand i hand med samhällsplaneringen i vårt land också. Ta en kik på regionplaneringarna, om du är intresserad. Bara centralisering och landsbygdsavveckling för hela slanten. Styret i Sverige har gett upp om landsbygden, den är inte ett utvecklingsområde. Pratat med chefen över samhällsplaneringen i Region Örebro, dit vi hör, och han sa rakt ut att de råder kommunerna att koncentrera sina satsningar till centralorten och ”lämna resten därhän”.

  • Det finns ingen offentlig rapport vad jag vet. Detta är ett underlag som regeringens grupp för jordbruket har fått

   • Vad är din källa för dom här påståendena då? Nån påstår att regeringens grupp för jordbruket har fått ett underlag som påstås vara en prognos, men trots att det kallas en prognos i själva verket inte är en prognos utan att förslag, och ett förslag som innebär att EU skall lägga ner Svenska jordbruk trots att EU inte har nån makt eller möjlighet att göra detta?

    Lite källkritik kan man väl begära, eller?

   • Som politisk nestleiar i Norsk Bonde- og Småbrukarlag vil eg innstendig oppfordra Sverige til å føra ein nasjonal landbrukspolitikk. Det inneber svensk matproduksjon til eigen befolkning- i eit evigheitsperspektiv. Det inneber matsikkerheit for all framtid frå svensk matjord. Den kompetanse som svenske bønder – og småbrukarar sit på er av uvurderleg betydning for Sverige som nasjon i framtida.
    Lyfta opp den svenske matdebatten der den høyrer heime, nemlig ute blant det svenske folket. Her i Norge kjempar me i Norsk Bonde- og Småbrukarlag ein seig og hard kamp for vår matproduksjon basert på norske ressursar. Det å vera synleg i politikk- og mediabiletet er viktig. Alle land har rett- og plikt til eigen matproduksjon!!!

 • Har börjat cirkulera uppgifter om att ett förbud mot husbehovsodling planeras från 2030 i EU och godkänd odling endast ska få ske med godkända grödor (GMO?) vilket låter helt otroligt men källan anser jag som mycket trovärdig men jag har tyvärr inte sparat någon länk, en annan fråga som också glöms bort är massmordet med kolesterolsänkande mediciner som 900000 svenskar har utskrivet när kolesterolet är kroppens viktigaste reparatör och orsaken till att det blivit högt finns fortfarande kvar.

  • Hej! Ingvar, Detta är redan verklighet i många stater i USA, och även förbjudet att samla in regnvatten på sin tomt, så detta är skert något som kommer även till EU.

   Eu och USA har samma ’Controllers’

   NWO-Agendan de håller på att införa steg för steg, innebär att UN blir den nya välds-regeringen, med oinskränkt makt över välds-militären mm. EU är ingenting i jämföelse när detta blir verklighet.

   NWO(new world oder), är inget hemligt, detta borde Lotta G veta, detta innebär one world goverment, one world military/police, och även är man ute efter one world religion(detta sista låter ju otroligt, men de har redan tagit många sted mot detta, påven är mycket aktiv i denna Agenda)

   De två andra delarna går redan med stormfart, men inte många som ser detta, senast var a USA lämnade över kontrollen av internet till UN(2016 10 01) så nu blir det snart riktig censur, ja det finns ju redan censur-förslag från EU

   Att vi dikuterar jordbruks-frågor, när vi i EU står på randen till väldskrig och även inbördes-krig, med alla Muslimer som kommer till EU(ja detta är bara början, det kommer 20-50 miljoner till, innan de är färdiga i mellan-östern/nord-afrika med Projekt/Agenda ”Greater Israel” ja Israel har i Israeliska medier offentligt uttalat sig(B Netanja) att de skall occupera större delen av Syrien för att säkra staten Israel! my my!

   Det skulle fårvåna mig mycket om inte Lotta Gröning som följer politik i hela sitt liv, inte känner till detta jag skrivit!

   Det USA/NATO kontra Ryssland och Turkiet håller på med i Mellan-östern är bara en stor gemensam Teater som vanligt, men denna gång har också blandat in Ryssland och Turkiet samt Kina, men också lyckat få Araberna att skjuta/bomba/kriga mot varandra, detta är helt otroligt att inte folk genomskådar detta.(de kör ju samma taktik om och om igen)

   Ja L Gröning svara på detta, som politisk journalist!

 • Om nu EU hotar svenskt jordbruk och den svenska självförsörjningsgraden; vad gör då jordbrukets representanter LRF för att rädda jordbrukarna?

 • Lotta Gröning, du driver en uppnosig (i positiv mening) grävande journalistik som jag ofta gillat. Här har du dock fel i sista meningen.

  Hela analysen känner jag igen som huvudtema under den gamla socialdemokratins jordbruks- och industrialiseringspolitik med Tage Erlander från början av -60-talet när jag själv på allvar började studera jordbrukandets förutsättningar och praktik. Då var Sverige starkt medan resten av det blivande EU just börjat resa sig ur ruinerna efter WW2.
  De följande historien har visat att den dåvarande analysen inte fungerade som man förutspått, och jag har här ett förslag som kanske kan hjälpa en ambitiös grävande journalistik in på ett mer realistiskt spår.
  Kort uttryckt föreslår jag att man måste starta sin förutsättningsanalys långt tidigare i processerna.
  Jordbruk och odlande är i grunden ett samspel mellan mänskliga arbetsinsatser och den lokala omgivningens tillgång på dom dominerande resurserna solenergi, bearbetningsbara markytor och hanteringsbart vatten.
  Allt annat kan i princip lyftas in eller omformas med arbetsinsatser, och utkomsten av det hela beror helt enkelt på om realkostnaden för energin i alla insatser – inklusive det viktigaste som är arbetet – står i rimlig proportion till det verkliga behovet och betalningsviljan för energin i de livsuppehållande produkter som motiverar att vi överhuvud taget ägnar oss åt ett råvaruproducerande jordbrukande. Och det senare har vi många exempel på kan utststräckas långt ut i klimatzonerna.

  • Det är väl enklast martin att stoppa huvudet i sanden. Hur vore detta att fråga LRFs ledning om kartorna?

 • Med jordbruk avser man då enbart spannmål?
  Känns inte som en långsiktig lösning då det kommer att utarma jordarna i länderna med de bästa förutsättningarna. Vår mat hämtas från söder och vi bajsar här i norr, på lång sikt känns det inte som det kommer att funka.

 • Swexit – ja tack!

  Svenska politiker har skrivit in EU-medlemskapet i grundlagen, vilket innebär att det krävs två mandatperiods majoriteter för att ändra beslutet, innan man ens kan påbörja sitt utträde.

  Sverige ska gå ut ur och lämna EU för det kostar Sverige 40 miljarder varje år. Det är bättre att satsa dessa pengar på fattiga länder och skola, vård och omsorg i Sverige.

  Politikerna i Sverige måste våga utlysa nyval om EU för de vet att svenska folket kommer rösta nej till EU om det skulle vara val idag! När Sverige röstade ja till EU var det något helt annat än var det är idag!

  Wallström varnar för brexit faller EU samman kan det innebära en katastrof för politikerlönerna i hela unionen. Jimmie Åkesson: EU har blivit ett monster

  Det vi ska arbetar för är att det svenska folket ska själva bestämma över vilka lagar och regler som ska gälla i Sverige. Vi måste stoppa maktöverföringen till Bryssel och bryta trenden där unionen gått från ett mellanstatligt samarbete mot allt mer överstatlighet och federalism. Vi vill att svenska folket ska få ta ställning till det EU som vuxit fram i en ny folkomröstning.

  Min förhoppning är att fler länder, även Sverige, på sikt kommer att följa Storbritanniens väg och kräva att makt flyttas tillbaka till de enskilda länderna. Och om detta inte sker, bör länder överväga att lämna unionen innan EU har blivit den fullskaliga federation som vissa vill. Handel och samarbete är en självklarhet, men utan politisk överstatlighet.

  EU vill ta makten på så många områden som möjligt från de enskilda länderna. På så sätt förlorar människor möjligheten att kunna påverka sina liv, sin egen vardag och sitt eget lands framtid! Swexit, ja tack!

  Ulrik Petersson

  Skillingaryd

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *