Spread the love

Det pågår ett uppror i Sverige, från norr till söder blåser iskalla vindar. Folk är förbannande, frustrerade och maktlösa så till den milda grad att vissa känner sig som rättshaverister. Deras ilska bottnar i regeringens och riksdagens stora satsning på vindkraft. En satsning på grön el där staten via stora subventioner bidrar till exploatering av stora markområden. Men trots högljudda protester, överklaganden, demonstrationer finns det ingen ansvarig politiker centralt som talar om den frustration som följer vindkraftens utbyggnad. Regering och riksdag möter protesterna med tystnad samtidigt som de driver på etableringen av allt fler verk. Vindkraftmotståndarna är fler och starkare än någonsin ändå finns de inte.

Jag fick ett brev från Åke Wikström i Ramsele. Han skriver bland annat

-Jag bor i övre Ångermanland, En vacker trakt med sina älvdalar och skogar. Nu pågår emellertid en exploatering utan dess like i vindkraftens tecken. Riskkapitalister, skogsbolag, markägare inklusive svenska kyrkan exploaterar nu vår miljö med tusentals vindkraftverk i Jämtland och Västernorrland. SCA talar exempelvis om att de kan härbärgera över 2000 stora verk på sin skogsmark. Vissa projekt har sålts som paket till kommuner och utländska städer som exempelvis Munchen som köpt ett stort projekt i Sidensjö med 48 verk där Nordisk Vindkraft ( ägt av ett engelskt riskkapitalbolag), SCA, kyrkan och lokala markägare får kamma hem vinsten i form av feta arrenden. Projekten är ibland mycket stora med upp till 100-200 verk i stora parker. För de båda länen kan komma att finnas långt över 2000 verk på 150-200 platser. Hela kartan kan bli täckt av dessa installationer. Om alla dessa verk installeras så kommer de nästan att klara Sveriges mål om att producera 20 TWh/år på land. I Sverige lär det pågå projektering av verk som skulle kunna producera 80TWh/år. Vad är det som pågår?

Jag tog flyget till Sundsvall och bil de dryga 15 milen till Ramsele och träffade Åke Wikström och sex andra som kämpar mot vindkraften. Jag mötte frustrerade och sorgsna människor som såg hela sin livsmiljö slagen i spillror men som trots det är de beredda att kämpa hårt för att bo kvar på orten och på sina fädernes gårdar. Leffe Fagerlind, Anita Berglund och Kerstin Torgersson är alla på väg att förlora sina hem. Idag är 65 vindkraftverk i bruk och ytterligare 58 kommer att sättas i produktion i år. Men mer är på gång. I deras närhet finns 500 vindkraftverk prospekterade och sammanlagt är det mer än 10 000 hektar som är avsatt för dessa gigantiska vindkraftparker. De fruktar att byggandet kommer att ta en väldig fart nu med regeringen Löfven. Regeringen har ökat ut kvotplikten och därmed kommer subventionerna att öka genom att det blir mer pengar i certifikatsystemet. Regeringen Reinfeldt breddade marken genom att satsa på projektering av nya vindkraftparker. Motståndarna befarar att hela Ångermanland kommer att förvandlas till ett industriområde.

Självklart smyger sig maktlösheten på när ingen ansvarig vill ta ansvar och vägrar föra en saklig diskussion. Jag möter en samling människor som i sina mörka stunder säkert funderar över om de har blivit tokiga. Politikerna skyller på tjänstemännen och tjänstemännen vägrar prata.

-Det demokratiska samtalet har helt kommit bort eftersom det förutsätter en dialog, säger Monica Blomström.

– Till råga på allt finns det inga sakliga underlag för vindkraftsbruk. Utan bara en övertygelse från politikerna som tror att vindkraften är någonting väldigt bra, säger Per Fahlén. Han fortsätter: jag har som professor försökt lära mina studenter att analysera en problemställning och sedan välja lösningsmetod för att nå målet, men politiker har ett helt annat synsätt. Med vindkraften är målet en specifik lösning, d.v.s. en viss mängd snurror, inte att nå en bättre miljö eller något annat resultat. Antalet bestäms oavsett om vi behöver dem eller inte, om de är bra eller dåliga. Det finns heller ingen analys över hur mycket el vi behöver. Här i region 2, som är Jämtland och Västernorrland, har vi 20 terawatt timmar per år i överskott. Det elöverskottet är mer än hela svenska exporten. Sverige har ingen brist på el och Europa är inte ett enda elnät. Jag kan inte förstå varför regeringen inte effektiviserar elförbrukningen istället för att öka överskottet. Till vilka länder ska vi sälja och hur mycket ska elkonsumenter/skattebetalare subventionera? Tyskland har de senaste tio åren varit nettoexportörer av el och när Finland startar sina kärnkraftverk behöver de heller ingen el från oss. Det är dyrt att exportera elen från vindkraften och särskilt dyrt från norra Sverige. Dels kostar produktionen, dels ska elen sedan överföras via kostsamma ledningar. Istället för att satsa på vindkraftverk i Sverige vore det bättre att vi gav pengarna till länder som behöver vindkraft. Det skulle sannolikt bli billigare och definitivt bättre för miljön. P.g.a. överföringsförluster krävs det nämligen 25 procent fler verk här än om de byggs i t.ex. Tyskland för att täcka samma elbehov.

Alla är överens om att denna gigantiska utbyggnad började med energiuppgörelsen, när centern för att gå med på att kärnkraften fick byggas ut, krävde en stor satsning på vindkraften. SCA som vill bygga flera tusen vindkraftverk på sina marker kan räkna med stora bidrag. Idag får de 150 000 kr per vindkraftverk och år i subventioner.

-Så det är inte konstigt att markägare plötsligt ser en möjlighet att tjäna stora och snabba pengar. Jag har räknat ut att det i Norrland är en halv miljon hektar skog som ska fällas för vindkraftverken, säger Åke Wikström.

Det är maktlösheten som hela tiden lyser igenom i deras samtal om framtiden.

Alla har de argument mot vindkraften: Framför allt att den är en förlustaffär som rycker undan sitt eget ekonomiska underlag. När en större del av kapaciteten består av vindkraft kommer elpriset att störtdyka så fort det blåser ordentligt. Så fungerar elmarknaden.

– Totalkostnaden för de luftiga vindkraftsplanerna uppges vara cirka 200 – 300 miljarder kronor för hela landet, kanske 5070 miljarder för Västernorrland (motsvarar tre Botniabanor). En gigantisk felinvestering, säger Per Fahlén.

-Det kommer att vara vindkraftverk överallt säger Monica Blomström, vi har inte en chans.

– Det enda vi kan göra är att försöka bromsa hela processen och ständigt överklaga. Men problemet är också att lagstiftningen inte följs. Mark och miljödomstolen till exempel följer inte miljöbalken. Regeringen följer inte miljöbalken och det innebar att regeringens praxis blir det som gäller, säger Åke Wikström.

Vindkraftsbolagen tjänar mycket pengar.  – Jag pratade med en representant för SCA och sa att det inte är en dräglig livsmiljö att bo nära så många vindkraftverk. Då sa han bara, ni är ändå så få som bor här och om tio år bor här ingen, säger Leffe Fagerlind. Han får starkt stöd av Anita Berglund som hört precis samma sak.

– Men är det antalet människor det hänger på säger Per Fahlén då är ju bättre att bygga vindkraften i Stockholms skärgård, där är det färre fast bosatta än i Norrlands inland och det är närmare till brukarna och det blåser bättre.

 

 

 

 

 

Dela:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *