Spread the love

Jag hörde ett patetiskt inslag på P1 Morgon på Trettondagsafton. Det handlade om Borås och städernas kraft. Blir vi bara fler sa en politiker så kommer allt att bli bättre. Jag har hört det där förr. På -70talet lanserades teorin om stödjepunkter.

Det hände sig vid den tiden att idén kom från USA och gick ut på att politikerna satsade på tillväxt och städerna alltså några centrala stödjepunkter så skulle tillväxten likt vågor på vattnet sprida sig över landet. Politikerna blev förstås lyriska, äntligen fick lite organisation för sin politik och tillväxtskapande åtgärder och en enorm centralisering påbörjades till ett antal stora städer. Staten drog sig tillbaka från småorter till residensstäder, lokala högskolor skapades och de statliga myndigheterna drog sig tillbaka från mindre orter så även polis och rättsväsende, till och med skattemyndigheten. Små sjukhus lades ner och transporterna koncentrerades till stödjepunkterna. Livsmedelsbranschen följde med, genom att vägra köra ut matvaror till för små butiker och bensinmackarna försvann. Forskningen fick pengar från staten för att ytterliga belägga vad bra det var med stödjepunkter. Jag tror bestämt att forskningsenheten för regional utveckling vid Umeå universitet (högskola vid den tiden)var absolut värst att sprida dessa dumheter. Ingen utom möjligtvis politiker i små kommuner och medborgare förstås i drabbade orter opponerade sig. På så sätt kom det sig att statsmakten lade ner svensk landsbygd och urholkade alla små orter.

Idén om stödjepunkter visar med stor tydlighet också på bristen på kompetens bland politikerna vid den tiden.

Men nu är det så ingenting har ändrats. Staten är bara central utom när det gäller att ta ut skatt förstås. Istället har regioner och landsting tagit över rollen att urholka landsbygden. Nu är det de regionala politikerna som centraliserar det som finns kvar.

Nu vid den här tiden har en ny idé fötts, en idé som ger storstadspolitikerna drömmen tillbaka.

Det fanns ju gudbevars en baksida med stödjepunkter och centralisering. Det blev trång i städerna, klyftorna ökade och vi fick rika och fattiga områden. Vi fick ökad brottslighet och kriminalitet. Till vissa områden åker inte längre polisen och brandkåren eftersom de blir attackerade. Även om allt fler skrev in sig på högskolorna så blev utbildningarna både i grundskola och på universitet allt sämre. Men inte bara det. Det blev så enkelt att komma in på en utbildning att de flesta inte klarade kraven även fast universiteten sänkte kraven. Så folk tar inte examen, de hoppar av. Sverige har generellt sett en låg utbildningsnivå. Näringslivet gjorde förstås om staten de centraliserade sig och drog till andra länder där arbetskraften är billigare. De börsnoterade företagen har god hjälp av statsmakten och lagarna som gjort det lätt och enkelt att sälja ut svenska varumärken. Idag finns det inte så många kvar, våra största och mest framgångsrika företag är handelsföretag där produktionen ligger i andra länder som IKEA och H&M.

Nu kommer en ny teori lanserad av starka krafter inom konsultbranschen som ser framemot att få tjäna stora pengar. Det började med storföretaget McKinsey som slog fast att det nu är städerna som står för tillväxten. 600 städer i världen står för all tillväxt. Det satt ju som handsken för politiker och experter som givetvis är medvetna om urbaniseringen och inte minst ser möjligheter att få guldpengarna regna. Märk väl också att numera har urbaniseringen blivit en naturkraft, ingenting som politikerna själva har skapat. Märk också att konsulterna är tillbaka och snurrar upp okunniga politiker som städernas möjligheter. Allt ska nu bli bra ju fler ju blir i städerna och ju större städerna bli. Här vädjar jag till er att Lyssna på P1s program När det slutade regna i Borås. https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/483100?programid=2702

Vad har då dessa framtidsentusiaster inte räknat med? Svaret är enkelt: Digitaliseringssamhället, ökade klyftor och robotiseringen av arbetsmarknaden.

Det som människor förr flyttade till städerna för, till exempel jobben, kommer att minska drastiskt. De som flyttade till städerna för att hitta en partner kan numera göra det på nätet. Dejtingsajter finns i 100000 tusen-tals för alla läggningar. Shoppingen finns på nätet, det kommer att bli allt vanligare med kontoret hemma. Sist men inte minst klyftorna mellan fattiga och rika. De som har pengar har edan stora hus och skogsfastigheter på landsbygden. Hela stadskvarter ödeläggs på grund av maffia och kriminalitet. Trångboddhet, dyra bostäder och kontorslokaler driver folk från staden.

Digitaliseringssamhället kommer att förändra hela vår tillvaro men det får jag skriva om i en annan artikel.

Dela:

One Thought on “När dumheten kom till storstan!”

  • Ja, det torde väl stå klart för alla att Kinberg-Batra hade helt fel. Det är de smarta som bor på landsbygden, och de korkade som reser in till staden till bostasbrist och arbetslöshet. Det är vi på landsbygden som står för energiförsörjningen och livsmedlen för stadsborna. Vad händer den dagen när vi reser oss upp, slår näven i bordet och säger ”NU är det nog ! Vi vill ha tillbaka vår infrastruktur, annars stänger vi städerna ! ” ?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *