Spread the love

TrappstegsforsenÖppet brev till riksdag och regering från föreningen Sveriges vattenkraftskommuner, FSV

Låt vattenkraften medverka till lokal och regional utveckling!
För att hela Sverige ska leva och utvecklas krävs en politik som ger likvärdiga förutsättningar för alla delar av landet. Här spelar ett väl fungerande kommunalekonomiskt utjämningssystem en central roll för att kommuner och landsting/regioner ska kunna klara sitt välfärdsuppdrag. Dessutom bör det ekonomiska utbytet av naturresurserna i högre grad komma de berörda bygderna, kommunerna och regionerna tillgodo.

[hr]
[wp_ad_camp_1]
[hr]

Viktiga insatsområden för att hela Sverige ska leva är:
– infrastruktur
– näringsutveckling, där kunskap och innovation är viktiga inslag och besöksnäringen en betydelsefull del

– kapitalförsörjning för företag och lokala utvecklingsgrupper
– tillgång till social och annan service, där ett utvecklingsarbete är nödvändigt för att fylla det tomrum marknaden och staten lämnat.
Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner (FSV) arbetar aktivt för att de värden som vattenkraften genererar i större omfattning ska tillfalla berörda kommuner och regioner. På så sätt kan ett uthålligt och förutsägbart finansiellt instrument skapas för utveckling och tillväxt i områden som idag har en bekymmersam ekonomisk utveckling. Detta gäller ofta vattenkraftsrika kommuner, som i hög grad bidrar till den gemensamma elförsörjningen.
FSV föreslår att ett system som ger berörda kommuner/regioner en rättmätig del av vattenkraftens värdeskapning införs. Detta system bör stå fritt från det kommunalekonomiska utjämningssystemet. En utredning bör därför snarast tillsättas för att ta fram förslag om hur fördelningen mellan kommuner och regioner ska se ut, hur medlen översiktligt bör användas och hur den formella finansieringen bör utformas.
I Norge finns sedan länge ett väl fungerande system som ger berörda kommuner/fylken en rättmätig del av vattenkraftens värdeskapning – och därmed goda förutsättningar för utveckling och tillväxt. Härifrån kan värdefulla erfarenheter hämtas. FSV har särskilt pekat på att hela eller en del av dagens fastighetsskatt på vattenkraftsanläggningar kan överföras från staten till berörda kommuner/regioner. Nivån bör ligga på minst tre miljarder kronor per år, som ska värdesäkras.Årsstämman med
Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner (FSV) Rättvik den 24 maj 2013
Ingvar Persson (m), Bollnäs, Björn Mårtensson (s), Ljusdal,  Kicki Fredriksson (s), Ragunda,  Håkan Larsson (c), Krokom

[hr]
[wp_ad_camp_2]
[hr]


Dela:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *