Spread the love

 

Vi, som hade hoppats att Stefan Löfven, tidigare Metallordförande och realist i fråga

om landets energiförsörjning, skulle ta ställning för en sund energipolitik efter valet,

kan nu sluta hoppas. Stefan Löfvén har gjort upp med Miljöpartiet och Vänstern

om en fortsatt obegriplig satsning på vindkraftens utbyggnad. Den socialdemokratiska

partistyrelsen hade redan före vårt möte beslutat att öka subventionerna till vindkraften

och att det lokala kommunala vetot ska avskaffas , skriver Sune Sjöström ordförande för

 Föreningen Svenskt Landskapsskydd när  Stefan Löfven besökte Åre.

[hr]
[wp_ad_camp_1]
[hr]

I praktiken innebär detta att, om Socialdemokraterna vinner valet, kommer inget

område i Sverige vara fredat från exploatering för vindkraft, när det kommunala vetot

tas bort. Vi kommer att stå inför tidernas största miljöförstörelse av svensk landsbygd, när

profiterande vindkraftsbolag ska ta del av subventionerna.

Svenskarna kommer att få betydligt högre elräkningar eftersom det blir de svenska

elkonsumenterna som får stå för notan. Löfvéns förhållningssätt att inte prata, har hittills

varit gynnsamt för partiets opinionssiffror. När vi nu vet att han kör med en dold agenda

uppfattar vi honom istället som en svag ledare som går dit okunniga drömmare pekar.

FSL har vid flera tillfällen krävt ett besked om var partiet står i den viktiga energifrågan,

utan att få något svar av Löfvén. Det är svagt av honom att inte våga ta en diskussion

om effekterna av den politik som han redan ställt sig bakom.

Om det funnits ett seriöst miljöintresse hos Socialdemokraterna, skulle de satsa pengar

på den förnyelsebara energi, som fungerar bäst och har minst negativ påverkan på

miljön, nämligen vågkraft, solkraft, biomassa, geotermisk värme, jordvärme och biogas.

Att enögt satsa på det sämsta alternativet, vindkraften, är för oss helt ologiskt och ett

bedrägeri mot väljarna.

Om Miljöpartiet, Vänstern och Socialdemokraterna vinner valet, kan vi räkna med, att

vindkraften helt obehindrat får breda ut sig. Det kommer att leda till förstörelse av stora

ekonomiska- natur-, fauna- och miljövärden, samt en total ödeläggelse av närboendes

livsrum. Om politikerna inte ändrar sin energipolitik kommer denna ensidiga satsning att

ge oss samma problem som man nu upplever i Tyskland och England. I både Tyskland

och England gör man nu stora ändringar i sin energipolitik efter att satsningarna på

vindkraft fått helt andra konsekvenser än de räknat med.

Vindkraftens reglerbehov av lika mycket annan kraft när vindkraften inte snurrar, de

stora geografiska områden som vindkraften behöver och som ger stora negativa

effekter på sin omgivning, den ofantliga kostnaden som bärs av privata konsumenter

och industrin kommer med en socialdemokratisk politik att även bli en verklighet i

Sverige. Industrin behöver energiformer som är pålitliga och kostnadseffektiva, speciellt

den svenska energikrävande industrin. Intermittent och kostnadskrävande energi blir

snabbt ett hot mot konkurrenskraften vilket direkt påverkar arbetstillfällena i svensk

industri. Detta upplever Tyskland industri nu efter att de tappat stort i konkurrenskraften

mot USA pga. de höga elpriserna i Tyskland.

Det vi nu vet är, att oavsett hur valet går hamnar svensk industri och svenska

elkonsumenter i en allt mer ohållbar situation. Med Centerns oberäkneliga energipolitik

i det ena blocket, trots att det numera är ett parti i marginalen och med Miljöpartiets

kostsamma energipolitik i det andra blocket. Båda dessa falanger tillåts just nu diktera

svensk energipolitik. Dessa båda partier, C och MP, har inte insikt om konsekvenserna.

Båda dessa partier har pga. sin litenhet en annan agenda än att behöva ta ansvar

för sin politik. Vi kan bara nämna mackdöden som MP fick lov att driva. Folket på

landsbygden fick ta konsekvenserna, inte MP. Centern visar på lika stort, eller litet,

ansvar i Nuon-affären.

Ett land, som redan är närmast koldioxidfritt i sin elproduktion och redan producerar

ett överskott av el, behöver verkligen inte en satsning på det sämsta alternativet när

det gäller förnyelsebart, vindkraften. Det som förvånar oss mest, är att etablerade

politiska partier, som Socialdemokraterna, Moderaterna och Folkpartiet tycks

acceptera denna en energipolitik som mer och mer blir väderberoende, utan att

föra en seriös och ordentlig diskussion om dess negativa effekter.

Ett nödvändigt och synnerligen önskvärt alternativ för dessa etablerade partier borde

vara, att snarast gå samman och enas om en för miljön, medborgarnas ekonomi och

den svenska industrins internationella konkurrenskraft hållbar energipolitik.

 

___________________________________

Sune Sjöström

Ordförande

Föreningen Svenskt Landskapsskydd

___________________________________ ___________________________________

Henrik Wachtmeister Marie Andersson

Mediatalesman Styrelseledamot

Föreningen Svenskt Landskapsskydd Föreningen Svenskt Landskapsskydd

Dela:

One Thought on “S, V och MP avskaffar det kommunala vetot!”

  • Man må vara motståndare eller förespråkare för vindkraften i sig, men det vore önskvärt om argumentationen höll sig på en saklig nivå, fri från skrämselpropaganda kring t.ex effekterna av avskaffande av det kommunala vetot.

    Att ett avskaffande av det kommunala vetot skulle innebära att ingen plats längre är ”fredad” stämmer inte. Sveriges miljölagstiftning gäller fortfarande, och pekar ut många stora områden som olämpliga för vindkraftsetableringar, bland annat riksintresseområden för naturvård, turism, friluftsliv, kulturvård och fjäll- och kustlandskap.

    Det som sker vid ett avskaffande av vetot är att kommuner inte på osakliga grunder kan motsätta sig en vindkraftsetablering, t.ex genom att kräva pengar av vindexploatören eller på annat sätt försöka tillskansa sig fördelar.

    Det innebär inte att det är fritt fram för vindexploatörerna, då sedvanlig miljöprövning även i framtiden kommer att ligga på Länsstyrelserna, och vid en överklagandesituation i Mark- och Miljödomstolen.

    Kommuner och Länsstyrelser har i mångt och mycket redan i dag en samsyn på frågor som rör Medborgarhänsyn, Naturhänsyn, Mark- och Vattenhushållning genom de kommunala översiktsplaner som framtagits i samarbete med Länsstyrelserna.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *