Spread the love

Jag läste om en kvinna som på torsdag fyller 100 år. Hon är jättepigg, bodde hemma och hade hemhjälp bara en gång i månaden. På frågan vad hon inte gillade svarade hon politiker. De bara snackar men gör ingenting sa hon. Kvinnan har perspektiv hon är född 1913 och har följt Sveriges utveckling i med och motgång. Jag tror att många delar hennes åsikt om att politiker bara snackar.
Jag föraktar inte politiker. Tvärtom känner jag åtskilliga politiker som jag verkligen gillar och jag vet att alla politiker gör så gott de kan. Trots det kan jag se att politiker inte längre löser så många problem, och dessutom går många inte i takt med samhällsutvecklingen.
Till skillnad från alla oss andra är politiker en skyddad grupp. Partierna drivs i det närmaste som familjeföretag, de anställer vänner och släkt. Trots att alla politiker kräver att vi medborgare ska ha en utbildning, även om vi ska sälja bensin, så finns det inga kompetenskrav på politiker.
Frågan är hur länge det håller? Framtidsanalytiker säger att om tio år kommer det att krävas att alla politiker har en akademisk examen. Demokratin är redan på fallrepet eftersom politiker i många frågor inte går i takt med folkopinionen.
Det är en situation som politikerna själva försatt sig i.Med EU och den allt starkare globaliseringstrenden konstaterade Sveriges politiker, att allting går så fort numera så vi inte hinner förankra frågor bland folket.
Göran Persson meddelade på sin tid att en bra politiker är en sådan som vågar ta obehagliga beslut.
Till viss del hade han givetvis rätt, jag tror inte på att folkdomstolar ska styra politiken. Men det som oroar mig är många politikers brist på kritiskt tänkande, social kompetens och egna initiativ. Alltså det som företagen nu kräver att dagens studenter ska klara.
EU har format svenska politiker till ”Följa John –prototyper”. Att just svenska politiker är så följsamma tror jag beror på bristen på kompetens och ett övermod, vi har en självbild i Sverige att vi är så otroligt bra.
Vi anpassar oss. Sverige var först i EU med att avreglera vattenkraften och slog därmed undan fötterna för näringslivets konkurrenskraft.
Vi ger bort våra malmfyndigheter för den fria konkurrensens skull.
Vi producerar inte vår egen mat för storskalighetens skull.
Försvaret är ett skämt.
Vi sägs satsa på flyget, men det finns inte tillräckligt med piloter och inte tillräckligt med flygtekniker.
Det är bara en tidsfråga innan en majoritet av partierna säger ja till Natomedlemskap. Lösningen är att vi ska ha samma försvar som alla andra.
På grund av övermod har vi halkat efter både när det gäller utbildning och forskning. Landets lärosäten har svårt att hävda sig internationellt. Vi är helt enkelt medelmåttor.
Jag efterlyser, nytänkande, kreativitet och framtidsplaner. Just nu bävar jag för valrörelsen, ska vi höra samma partipolitiska träta som de senaste 20 åren? En träta som inte leder någonstans.
Ryck upp er – ni folkvalda

Dela:

One Thought on “Kompetensutbilda politiker”

  • Men framförallt så skapar de reformer så inte unga , arbetslösa och sjuka kan vidarutbilda sig när de inte får jobb…Tänk om arbetslösa och ungdomar hade fått mer stöttning att läsa in gymnasiet för de som inte orkade direkt efter skolan.. tänk om sjuka hade fått hjälp med omskolning..jag tror om politikerna vågade prata med unga arbetslösa och sjuka skulle de få många förslag på vad man skulle kunna göra istället för att gå hemma och om man har tur få socialen bidrag för det är lika svårt som att vinna på Lotto dag..

    jag har varit sjuk i fem år frågade Af om hjälp till en utbildning på fyra månader:: fick svaret Nej vi har inte köpt in den utbildningen… men du kan få gå i ett utvecklings program ( samma som fas 1; 2 och 3) jag undrar är det ett billigar alternativ.. nej.. är det mer motiverande ..nej är det stärkande för psyket nej.. är det ekonomisk lönsamt nej

    Men tänk om politkerna vågade prata med oss vanlig människor..

    så istället för att gå en utbildning som kostade 22 .000 kr går jag nu fortfarande hemma och är förlängt sjukskrirven för ångest-.– för enligt FKfår jag inte ta jobbet jag blev erbjuden..

    jo jag mailde till Arbetsmarknadsminisitern..och henne stab svarade med massa siffror hur många jobb de skapat och hur de hjälper unga och sjuka ut i arbetslivet.. jag undrar Vilka är DEM??

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *