Spread the love

Har du några visioner om skolan Jan Björklund? Vi hör alltid om problemen aldrig om uppdraget och möjligheterna. Skolan måste utbilda eleverna för att de ska ha chans att få jobb och passa på arbetsmarknaden. Det finns 20 000 lediga IT jobb i Stockholmsregionen idag men inga som har kompetens nog att ta dem. När jag ser vilka åtgärder som vidtas och jämför med andra länder som ligger betydligt bättre i internationella undersökningar, finns det anledning till oro. Det känns som om skolan backar in i framtiden.
Framför allt är det dessa ständiga reformer som haglar över skolan. Reformer som kanske inte alls passar i en ny tid. Varför lägga så mycket av lärarnas tid på nationella kunskapsprov? Eleverna tvingas bevisa vad de har lärt sig tidigare, istället för att fortsätta sökandet efter ny kunskap. Framtidens arbetsmarknad ställer nya krav, där handlar det om att gå från att veta till att inte veta. Det handlar också om att lära att lära, förmåga att samarbeta och ta egna initiativ. Inte minst kritiskt tänkande. Men inte bara det, du måste ha den digitala kompetensen och kunskapen att använda tekniken som ett viktigt medel för lärande. Dagens elever står inför stora utmaningar. När de ska ut och söka jobb kommer de att konkurrera med människor från hela världen. Företagen söker de bästa. Idag är vi svenskar bara medelmåttor i en internationell jämförelse. Många länder sätter utbildning främst som ett medel för tillväxt. Ett land som Singapore anser att folket är deras bästa naturtillgång därför satsar de stenhårt på utbildning.
Det behövs kunskap också bland politikerna för att ha förmågan att tänka nytt. Morgondagens skola ska inte vara som gårdagens. Det är inte längre en lärare och 25 elever, antalet elever har egentligen ingen betydelse. Med nätet kan vara som i Australien där en skola, i Virginia, Silverton Primary school har 70 fem-åringar i ett stort rum och det fungerade ypperligt. Det finns många lärare och framför allt lär sig barnen att arbeta tillsammans. Dessutom finns en rektorn som en pedagogisk ledare i klassrummet. Barnen springer med sina läsplattor och gör experiment, eller målade, eller satt en stund i rymdrummet. Där finns också barn med bokstavskombinationer men upplägget passade dem och det finns ingenstans att gömma sig. Resultaten är lysande.
Vad gör vi i Sverige i förskolan? Sätter ungarna i ett rum med bilar och låtsasspisar.
Det finns inget viktigare än skolan. Lärarna har en nyckelposition. De är partners i lärandeprocessen med eleven. Lärarnas ställning måste stärkas, de är inga vaktmästare.

Tre önskemål om skolan

Tydliga mål om utbildning och framtidens arbetsmarknad.

Samverkan över blockgränserna så lärare och elever fick långsiktiga mål och arbetsro.

En satsning på digitalt lärande. Både på lärarutbildningen och i den vidareutbildning som finns för lärare. Skolinspektionen bör få i uppdrag att utreda kvaliteten på det digitala lärandet i skolorna.

 

Dela:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *