Spread the love

Den här intervjun med Kjell A Nordström gjorde jag för en tidning som Hela Sverige ska Leva tog fram till landsbygdsriksdagen. Han framtidsspanade på landsbygden.

Kjell A Nordström är en intressant framtidsspanare, han är född på Åland i en fiskarfamilj, utbildad på handelshögskolan, ekonom och författare som tillika är en av världens ledande forskare när det gäller multinationella företag. Hans bok Funky Business har översatts till 15 olika språk.

När jag ber honom att fundera över framtiden för landsbygden börjar han i kapitalismen, med tillväxtens motor. 600 städer världen över kommer att stå för 60 procent av tillväxten. I det racet ligger Sverige ganska bra till, vi var tidigt ute med koncentrationen av företag och forskning i till exempel Malmöregionen, och Kista.  Vi var klustrade på många ställen som Kjell A Nordström säger. Sverige är det land i EU som urbaniseras snabbast, mer än var femte svensk bor i en storstad. Malmö är den snabbast växande staden i EU.

-Varför människan vill flytta till städerna är en komplicerad fråga att svara på, men för många handlar det om hopp och önskningar och drömmen om ett bättre liv. Urbaniseringen är världsomfattande, den sker överallt, säger Kjell A Nordström.

Men det finns givetvis tillväxt också utanför städerna, orter som har en väldig intensitet på liten yta. Kiruna och andra orter runt gruvindustrin är exempel på detta just nu. Men Kiruna är särskilt intressant med tanke också på rymdstationen och klimatforskningen som pågår där. Det lockar människor från hela världen, menar Kjell A Nordström.

-Hade någon sagt för 15 år sedan att Kiruna skulle bli ett internationellt attraktivt centrum hade vi skrattat.

I övrigt har vi väldigt stora orörda områden av skog och mark. I Europa trängs mer än 500 miljoner människor på en förhållandevis liten yta. Inför folkomröstningen till EU sa man att Norden var Europas lunga. Om de nordiska länderna gick med i EU samtidigt skulle ytan öka med 45 till 50 procent men befolkningen med bara några procent.

-Den vildmark vi har och de enorma ytorna av skogsmark och glesheten är givetvis en tillgång i en urbaniserad värld, men det ger inga enorma ekonomiska lyft.

Vad ska då landsbygden göra för att överleva, kan Sverige bli självförsörjande på mat, kan en lokal matproduktion bli en nisch på världsmarknaden?

För att svara på frågan börjar Kjell A Nordström i Nederländerna. De är ett av världens största jordbruksländer, de arbetar från en liten yta och är oerhört tätbefolkade. Dessa förhållanden har tvingat dem att utveckla en hög teknologi och en stor kunskap när det gäller odling och jordbruk för att kunna konkurrera i välden.

Men det finns andra länder och andra exempel. Italien till exempel som världsledande på kakel, har ingen lera. De får importera lera utifrån dessa förhållanden har de utformat ett kakel utifrån avancerade metoder som  är tunt och har fin design som konkurerar ut andra.

Sverige är världsbäst på lastbilar, Volvo var tvungen att få fram en lastbil som fungerade i skogarna i Norrlandsinland i djup snö och 30 graders kyla. Klarar bilen det fungerar den överallt i världen. Japan världens främsta industrination som i sitt land inte hade några som helst tillgångar mer än sten

Sedan lyfter Kjell A Nordström fram Tyskland som ett oerhört spännande land att följa.

-Politikerna tog helt enkelt beslutet att stänga alla kärnkraftverk. Det blev ett ramaskri inom landet och även utanför. De tyska politikerna har klavbundit sig själva. Tidsfristen är kort och behovet av energi stort och det innebär att landet har satt ett ohyggligt utvecklingstryck på sig själva. De måste spara energi och utveckla en ny energikälla.  Tyskland håller nu på att bygga upp ett industriellt försprång som blir enormt. Lyckas de kommer de att bli en av världens ledande industrinationer, säger Kjell A Nordström.

Historien har visat menar Kjell A Nordström att de länder som är mest framgångsrika har haft hårda förutsättningar.

-Vill vi vara i framkant ska vi inte göra det lätt utan svårt. Det måste till ett utvecklingstryck på jordbruks och skogsindustrin.  Det sämsta man kan göra är som vi gör nu, håller näringarna under armarna med subsidier. Det blir ingen utveckling.  Det hjälper inte att sänka några löner, det måste till ett långsiktigt utvecklingsarbete.  Vi kan inte konkurrera med Centraleuropa i att odla tomater. Vi måste skapa lösningar för ett småskaligt jordbruk, byggd på ny teknik och på ett helt annat sätt att producera.  Jordbruket har haft en särställning som industrin inte haft. Det är ingen tillfällighet att Ericsson blev världsledande på mobiltelefoni eftersom det blev för dyrt i vårt stora land att dra ledningar. Det är ingen tillfällighet att Visbys ringmur byggdes för att skydda oss mot bönderna, säger Kjell A Nordström

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att strukturfonderna måste bort innan vi helt tar livet av näringarna. Det måste skapas ett utvecklingstryck. EUs pussar är dödliga! Sedan menar Kjell A att vi måste ha en dröm – en vision om vad vi vill åstadkomma. Ett långsiktigt mål att jobba för. Precis som vi gjorde med nollvisionen i trafiken

 

 

 

 

 

Dela:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *