Spread the love

Jag börjar undra om partipolitiken gjort politiker oansvariga. Det är onekligen så att vissa problem löser vi inte genom att politikerna målar in sig i olika ideologiska hörn. Det finns många övergripande frågor som vi måste samarbeta om för att kunna lösa och rent av överleva. Miljöfrågan är en global fråga som kräver samverkan för att nå resultat. Det vet alla, men det sker inte. Oenigheten om huruvida miljön ska prioriteras eller inte finns mellan partier och mellan länder och dessutom både inom partierna och inom länderna.  Resultatet blir förstås mycket snack och liten verkstad, allt medan miljöproblemen ökar. Slutsatsen vi måste dra är att det bland världens politiker inte finns något gemensamt ansvar för mänskligheten. De har alla sina kortsiktiga problem att hantera.  En kortsiktighet som bygger på kampen om makten.

När jag såg debatten mellan vänsterpartiets ledare Jonas Sjöstedt och centerns Annie Lööf häromkvällen om landsbygdens avfolkning och stilla död blev jag illa till mods. Vänsterpartiet har gjort en jättesatsning för att bli ett trovärdigt landsbygdsparti och lagt fram väldigt många bra förslag. Inte minst ett de kommuner och regioner som har naturtillgångar ska får del av vinsterna. Centern ska försöka göra en nysatsning på landsbygdsfrågorna. De är bra, för centern förstår landsbygdens problem och ser dess möjligheter. Dessutom har centerpartiet i Norrbotten också krävt att en del av vinsterna från naturtillgångarna ska tillbaka till kommunerna. Med andra ord finns det flera sakområden där partierna skulle kunna hitta en gemensam lösning.

Men det är förmodligen helt omöjligt. Landsbygden må avfolkas, mackarna läggas ner, affärerna stängas och den offentliga servicen avvecklas hellre än att det skulle kunna tänka sig en samverkan över blockgränserna. Trätan var total i tv-studion. Så i skenet av en döende landsbygd slogs Jonas och Annie om vem som var bäst och vem som hade mest rätt.

Jag tycker vi ska gråta! Gråta över oansvariga politiker som inte tar ansvar för att hela landet ska utvecklas. Det här gäller ju trots allt inte bara dessa två partiledare. Det gäller ju samtliga. Hellre slåss än att lösa problem. De har ju alla sin egen makt att tänka på.

Jag undrar om det behövs ett nytt parti, ett parti som ser helheten och inte bara räknar tiden fram till budgeten och nästa val?????????

Lotta Gröning

Dela:

16 Thoughts on “Oansvariga politiker!”

 • Ett nytt politiskt parti, med namnet REALISTERNA vore önskvärt, såvida dess Program innehöll b.la:

  A/ Omdelbar skrotning av den 300 år gamla, genomruttna UTGÅNGSPUNKTEN i tänkandet, från tid när jorden var frisk. Inför NY, på realism baserad UTGÅNGSPUINKT, med bas i faktumet att jorden nu är sjuk – och mänsklighetens överlevnad är hotad.
  B/ Fördela mark till ca 6 – 8 ha per familj
  C/ Inför statligt stöd till bygge av nutidens ”Per-Albintorp”, samt till utveckling av önskad verksamhet – till de som så önskar

  1/ Ut ur EU
  2/ Dela Sverige vid Dalälven, alternativt lagstadga att all vinst av råvaruexploatering tillfaller respektive socken/kommun/län, att belastas med statlig skatt. (Norrland har inget som helst behov av Sydsverige, då över hela norra nuvarande landsdelen har i väster blott ca 30-50 mil till djuphavshamn, blott ca 30-50 mil till jättemarknader)
  3/ Avskaffande av den dödliga treenigheten Industrialismen/kapitalismen/konsumismen
  4/ Förbud mot all vidare forskning/vetenskap
  5/ Inför skolplikt vad avser addition/multiplikation/substraktion samt läskunnighet + hantverkskunskap och agrokunnande. Inför plikt att ”genomlysa” varje barn, för utforskande av individens dolda talang/talanger; detta alltifrån första kontakten med skola. Plikta att skolgångens främsta uppgift är att stimulera varje barn till utveckling av just sin talang/talanger.
  6/ Byte av vård av Penningen mot vård av Människan och allt levande.
  7/ Inför den realistiska synen på Penningen som blott ett Medel, och inte som Målet.
  8/ Priotera utbildning i värdet av de för själen högre, ”medicinskt” helande värdena, moral, etik
  9/ Verka för full förståelse av kulturella, månghövdade yttringars influensers betydelse för utvecklande, varm samhällsatmosfär.
  10/ Avskaffa all form av konkurrens.
  *********************”,

  Tror jag på detta sjäv? Ja, absolut! Tror jag att detta kommer att förverkligas? Ja, men först när de världen styrande inser att inte ens de kan anskaffa ytterligare 5 jordklot – vilket krävs för nuvarande dödliga livsstil.

  ”Det är ont om jordklot”, sa Tage Danielson.

  Tänk om
  dom är dyrare
  än möjligt

  säger jag.

  • Detta är så bra. Jag har liknande tankar. När börjar vi? varför inte..vi måste ena oss, människor och natur mår urdåligt och det är bråttom.
   Apropå Tage Danielsson.
   ” För den trötta samhällskroppen
   vore rätta boten
   Om tankarna i knoppen
   kom från roten”
   Vänligen Karin Andersson. Marks kommun. Västragötaland.

   • Men varmtack för glädjen över ljuset du sprider in i också mina tankar! Du är inne på samma tankebanor! När börjar vi, undrar du. Vore jag åtminstone 10 år yngre skulle jag dra igång nu på stubben, men vi måste hitta yngre krafter som är inne på vår linje, Karin. Kanske DU?

   • Hej!
    Det är Inez som svarar. Jag gillar också Tage Danielsson och undrar ofta vad han skull ha sagt nu. Förutom de rader du skriver här, så brukar jag citera honom med det här.
    ”Synen är noll på de långa distanserna, på nära håll finns de måna nyanserna”

 • Ett parti med politiker som faktiskt kan öppna käften utan att det bara flyger ut en reklamjingel, med politiker som faktiskt både förstår och agerar som att politiken ska mynna ut i en verklighet för riktiga människor, och inte bara är ett spel de ska vinna.

 • Självklart, Inez, ska det göras allt för att sprida vetskapen om denna blog-sida, för att värva fler att följa Tage Danielsons kloka ord, tex:
  ”Säll är den som har till rättesnöre
  att man bör nog tänka efter före.”

 • Jag är 50 år men ser ut som sjutton…haha…skoja lite. Men 50 är min ålder. Jag tycker vi kan ivarjefall göra ett försök. Ha en bra grundplan. reda ut punkterna. Om folk blir intresserade måste man presentera och förklara. man kommer att mäta belackare och då måste man ha nått att komma med. Vi kan alltid citera Tage D..För han var en klok människa.

  Politikernas sågspån sätter fjutt på världens brasa
  Vårt folkhem håller på att rasa.
  vad heter räddnings plankan?
  vad heter räddnings spiken?
  Jo, plankan heter sången
  Och spiken är Musiken.
  Om vi tar upp en kö sång i vår sång kö…..Ur Svea Hund.

  Tänk att hans texter sitter som en fläskläpp även i dag.
  jag har en e.meil adress om någon är intresserad av att mejla.
  tuulenpese@yahoo.se

 • Det skall vara en par strofer i mellan i tages text ser jag NU efter
  Och spiken är musiken.
  Vårt hus skall inte falla.
  Det skall inte gå så illa.
  för om vi alla tralla
  Kan ej vår villa trilla.
  Sorry =)

 • ”Jag är 50 år men ser ut som sjutton”, skojar du till det, Karin. Tackkk för skratt:-)))

  Själv är jag Poet, 77, ser ut som 107, vital som 27, är pigg som 17:-*)))

  50 år? Perfekt för att ta itu med ledarskapet för att skapa väg mot frisk framtid åt våra barn, Karin!!! HURRAAA!!!
  Har själv jobbat för detta sedan 1990! NU börjar alltfler tunga elefanter vakna! Glädjande & Hoppfullt!!! MEN, de tänker fortfarande utifrån Utgångspunkt när Jorden var frisk. Titanics Kapten startade färden från Utgångspunkten att Titanic var förklarad osänkbar. Sen körde han rätt in i ett isberg, som vi vet. DÅ var han lika skyldig att byta UTGÅNGSPUNKT inifrån faktumet att hon tog in vatten, och att liv stod på spel, som våra politiker NU är tvingade att byta bort den genomruttna, gamla Utgångspunkten från Industrialismens födelse. Det gäller livet för mänskligheten!

  min e-postadress: svenerikforslin@yahoo.se

 • Jag tror att vi är för många som känner att samhällets BNP måste fortsätta att växta med minst 3% – hur skall vi annars klara en fördelning som alla är någorlunda tillfreds med. Har detta övergripande mål baksidor? Finns det andra mål att styra utvecklingen med? Varför forskar och pröver vi inte nya idéer i liten skala? Om alla kineser och indier skall ha lika många bilar per capita som vi har så är det inte svårt att inse att det skulle inte jorden tåla. Det är väl i väst som experimenterade och förändringar skall ske. Vi har möjligheter att visa på andra tillväxter i stället för de resursslukande som t ex sociala- och miljömässiga. Kan man i längden förena personalintensiva verksamheter som vård och skola med en tillväxt på tre procent utan att det går ut över kvalitén där tiden med varandra är en mycket viktig kvalitetsfaktor. I ett samhälle där vi får mer tid för varandra och där tiden för vård och nyttjandet av nya prylar minskar tror jag skulle skapa tryggare och mer harmoniska människor. Jag tror att landsbygden skulle ha mycket att erbjuda i ett sådant samhälle. Politiker har mycket svårt att gå före. De lever på en röstmarknad vars värderingarna först måste börja ändras innan politiker hakar på. Drför tror jag att det är i civilsamhället som det nya tänkandet växer fram. Min förhoppning är att vi kan förmå de beslutande att avsätta medel till forskning, prov och utvärdering av alternativ utvecklingsmål.

 • Ingen har ju nånsin visat att tillväxt utan medföljande ökat resursuttag är möjligt, så jag tror vi måste sikta på annat än kvantitet i samhället allmänhet och ekonomin i synnerhet. Tilllväxt funkar inte som mått längre. Det inte bara inte funkar, det är väsentligen roten till problemen.

  • Håll för öronen, Kim: APPLÅÅÅDÅSKOOOOOOOOOOR för glasklara tankar!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Och TACKKK!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 • Tack Ulf för i grunden positiv samsyn vad gäller ”Vår stund på jorden” – och tankar kring möjlighet till fortsatt framtid.

  BruttoNationalProdukten, BNP är, som vi alla vet, värdet på alla varor och tjänster som produceras i ett land under en viss period; utan hänsyn till vilka varor och tjänster, vilka konsekvenser produktionen medför/medfört.

  Krig är ett av de mest BNP-tillväxtskapande verksamheterna, då för ändamålet fabricerade faciliteterna dels tillför BNP väldiga volymer plus-siffror från tillverkning och materiel/material från alla dithörande, nödvändiga branscher , men också från transporter och drift dithörande nödvändigheter. Som extra ”gödning” av BNP destrueras byggnader och infrastrukturer av denna verksamhet, vilket förstås kräver BNP-höjande återuppbyggnad. Detta exempel på BNP-tillväxtens ”gödning” är i sin ohygglighet talande, vittnande om dess fullkomliga vansinnighet som ekonomiskt mått.

  ”Ekonomisk tillväxt”, dvs. BNP-tillväxt, är inom I-världen ett närmast religiöst, heligt mantra som av Gud givet, för politiker och tyvärr för stora delar av befolkningen, som närmast hjärntvättats till samsyn i ämnet nationalekonomi OCH livsstil.

  BNP-tillväxt drivs av exponentiell ekonomisk tillväxt, vilket KRÄVER exponentiell destruktion av jordens biosfär/symbios (skilda arters samlevnad till allas nytta) i samma takt som den ekonomiska tillväxten. Exponentiell ekonomisk tillväxt är alltså inte möjlig utan koppling till samtidig destruktion av alla våra livsmöjligheter på Jorden. BNP bör snarast ersättas med ekonomiskt mått MDP = MiljöDestruktionsProdukt.

  Världsekonomin är under upplösning, liksom eran Industrialism-Kapitalism-Konsumism. (Vilket de styrande troligen söker bota med ”lönsamt”, ekonomiexpanderande krig)

  Jorden är de facto en fysisk/biologisk begränsning. En fysisk begränsning rymmer inte en fysisk obegränsning – vilket fakta icke nuvarande UTGÅNGSPUNKT i ”tänket”, den nu ruttna, sedan industrialismens begynnelse gällande utgångspunkten för ekonomiska tankar från tid när jorden var frisk, ännu inte hos alla mänskor ersatts av helt, fullkomligt nödvändig NY UTGÅNGSPUNKT – med grund i att jorden nu är dödssjuk -och mänsklighetens liv är i fara.

  Jorden är vår ”Titanic – som nu gått på isberget OMÖJLIGHET och tar in växande volymer vatten.” NY UTGÅNGSPUNKT för vårt tänkande, våra idéer och samhällsbyggande är alltså ofrånkomlig – så vida vi vill våra barns bästa! Detta är grunden för min analys och förslag till samhällsomvandling här ovan!

  Andra idéer mottages med största tacksamhet!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *