Våra tjänster

opbildOpinionsbildning
Opinionsbildning är att påverka! Det kan vara att påverka den allmänna opinionen, beslutsfattare, eller förändra uppfattningar hos människor. Att vara opinionsbildare är att vara modig, våga vara obekväm, våga driva frågor och framförallt vara kunnig och trovärdig i sin roll. Framför allt att ha en strategi och ett mål för vad man vill åstadkomma. Vi kan hjälpa till att ge dig mod.
socmedSociala medier
Sociala medier är ett viktigt verktyg och en stor möjlighet om du vill påverka opinionen. Genom Facebook, Twitter, LinkedIn, Youtube når du ut till människor och kan knyta många kontakter. Sociala medier är en livsnerv för samverkan, debattlusta, nätverkande och opinionsbildning.
Vi kan ge dig kunskap och visa hur man går tillväga. 
idarbIdéarbete
Du har en idé om vad du vill åstadkomma, men ser inte vägen dit. Vi tar fram alternativ, gärna lite oortodoxa och hjälper dig med delar av genomförandet. Utvecklingsarbete har olika faser och behöver därför olika verktyg och metoder. Ofta läggs för lite tid på idéutvecklingens kreativa fas. Och för att komma i mål behöver idéer organiseras, struktureras och kommuniceras!
procledProcessledning 

  • Vad är problemet?
  • Vilket resultat vill du uppnå?
  • Hur mycket tid och resurser finns till förfogande?
    De metoder vi använder är väl beprövade och tar allt från tre timmar till flera dagar att genomföra. De allra flesta vilar på gedigen vetenskaplig grund.
    Du sätter ramarna för uppdraget och vi tillhandahåller specialanpassade verktyg för dina behov.

 

medprodMediaproduktion
Vi har tillsammans en bred kunskap om hela mediaområdet. Och i vårt nätverk finns ännu mer…
Tidningar, film, utbildningsmaterial, digitala lösningar. Vi löser allt och levererar produktioner med ”hög svansföring” som hjälper dig att nå dina mål. Oavsett om det gäller opinionsbildning eller insäljning av en idé eller produkt.
moderatuppModeratoruppdrag
Inez och Lotta leder gärna  seminarier, debatter, tankesmedjor och andra typer av event. Tillsammans kan vi också ta på oss uppdragen att planera, saluföra genomföra, websända, dokumentera och följa upp sammankomsterna. Vi har lång erfarenhet och brett kunnande och hjälper dig med det som du behöver.