Trendspaning

Det är många som trendspanar!

forstoringsglasEnklast är att trendspana på staden, den är särskilt inne. Allt som har med stadens väsen att göra lyfts fram. Kaffe latten, hotellobbyn för spontana möten, odlingar på balkongen, mullret och bruset från en puls som aldrig stannar.

Det tänkte vi inte trendspana kring.
Vi ser vad som händer i staden men tittar samtidigt åt ett annat håll. Vad händer vid sidan av städerna? Vad påverkar utvecklingen, den är, trots urbaniseringens styrka, inte ödesbunden. Vad gör de som inte är i hotellobbyn?
Vi vill lyfta fram trenderna som få talar om – bra som dåliga.  Trender som självklart påverkar städer, men inte bara trender som är i städerna.

Exempelvis Bondens marknad håller på att bli en internationell populär trend. Den startade i USA på 70-talet och i Sverige år 2000 i Stockholm på Katarina Bangata. Konceptet finns  i andra länder såsom Nicaragua och bygger att allt som säljs på marknaden är närproducerade varor som säljs direkt av lantbrukaren själv. I USA är Bondens marknad den snabbast växande delen av matindustrin och år 2010 fanns över 1000 fler Bondens marknad i USA än vad det fanns Wal-Marts. 🙂 I Sverige är Bondens marknad inte lika stor,  här finns ett tjugotal marknadsställen. Kanske finns också här embryot till ett nytt tänkande.  Kanske håller vi som konsumenter på att förändras? Visst borde vi!

Om transporterna från Europa stannar då har vi matbrist i Sverige efter tre dagar.

Vi tar gärna emot tips, hjälp och blogginlägg.