Taggarkiv | samer

marie_persson_01

Hear me out!

Marie Persson höll tal under invigningen av det europeiska kulturhuvudstadsåret 2014 i Umeå. Buerie biejjieh! Jag är mamma till Ailo och Freja, egenföretagare, sametingsledamot och en av alla tusentals engagerade i den gruvdebatt som flammat upp under de senaste åren. Det är en ära för mig att stå här idag och tala. Jag kommer att […]

Läs mer

Politisk kollaps

Ett utländskt ägt bolag, Jokkmokk Iron Mines AB (JIMAB) prospekterar i Kallak och vill öppna en gruva på en mark som tillhört samerna i århundraden. Öppnas gruvan försvinner samebyn Jåhkågasska. Den klyvs och resultatet blir att rennäringen inte kan utföras och samebyn slutar att existera. Det engelskt ägda bolaget har fått all tänkbar hjälp från […]

Läs mer