Taggarkiv | säkerhetsrisk

EUs syn på jordbruket i framtiden

EU vill avveckla svenskt jordbruk

I maj kom en prognos från European Environment Agency – EEA om jordbrukets framtid i EU. Där framkommer det med all tydlighet att jordbruket ska koncentreras till de länder med bästa förutsättningar. Det innebär att allt jordbruk norr om Skåne kan läggas ner. Det är helt enkelt inte lönsamt. Från svenskt håll är det tyst!!!! […]

Läs mer

Matbrist är hotet, köp konserver

Det är viktigt att medborgaren har konserver hemma, säger Magnus Winehav analytiker på Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap. Magnus Winehav har i en rapport tagit fram de största säkerhetsriskerna för landet. Hans slutsatser kunde vi höra på Ekot igår: Några allvarliga riskområden han lyfter fram är drivmedelsbrist som leder fram till störningar i livsmedelsförsörjningen och […]

Läs mer