Taggarkiv | politiker

Maktbegär och fördomar har förstört skolan!

Det var bra att Jan Björklund gav utredaren Leif Lewin uppdraget att utreda konsekvenserna av kommunaliseringen av skolan. Leif Lewin har också helt rätt i att kommunaliseringen av skolan är ett misslyckande. Ett av de viktigaste skälen till det var den misstro som lärarkåren möttes med av sina nya arbetsgivare. Kommunala politiker där många länge […]

Läs mer

Kompetensutbilda politiker

Jag läste om en kvinna som på torsdag fyller 100 år. Hon är jättepigg, bodde hemma och hade hemhjälp bara en gång i månaden. På frågan vad hon inte gillade svarade hon politiker. De bara snackar men gör ingenting sa hon. Kvinnan har perspektiv hon är född 1913 och har följt Sveriges utveckling i med […]

Läs mer