Taggarkiv | Landsbygd

Leif-Goran Johansson

Vad har hänt med politiken?

Politikerkåren tycks idag helt ha tappat förmågan att formulera sig inför framtiden och att skapa visioner och utopier om morgondagens samhälle. De flesta tycks överlag ha fastnat i det dagsaktuella politiska ”käbblet” som i bästa fall sträcker sig över ett år. Vad är det som händer? Allt detta sker samtidigt som landsbygden och glesbygden dräneras […]

Läs mer
Inez Abrahamzon

I den politiska teatern blir demokrati fars

”I januari lämnade landsbygdskommittén 75 förslag på hur glesbygden skulle överleva. Politikerna är eniga om förslagen men det är få krafttag som synts. Inez Abrahamzon, tidigare ordförande för ”Hela Sverige ska leva”, har fått nog och vill starta en mobilisering. – Politikerna är överens, det borde vara lekande lätt att genomföra flera av förslagen, säger […]

Läs mer
Harald

Byråkratin tar kål på landsbygden

Varför finns ingen opposition på landsbygden då det gäller den förda landsbygdspolitiken? Det finns många ytterst sannolika orsaker. Geisten har gått ur den äldre befolkningen. Till vem skall man vända sig? Alla tycks eniga i den politiska sfären. Så här skall det vara. Urusel självkänsla hos kvarvarande befolkning. ”Vi ä ju ingenting. ”Vi blir betraktade […]

Läs mer
Harald

Varför kan hela Sverige inte leva? Varför finns det samhällsstrukturer som gör att alla inte behövs?

Harald Holmberg menar att det är egoismen som skapar arbetslöshet . Om vi vill ha ett jämlikt land så är det staten som måste vara huvudansvarig – oavsett regering! I Sverige finns en permanent övertalighet av människor som inte tycks behövas. Alltså de som är arbetslösa mer eller mindre permanent. Vilka är de underliggande strukturer […]

Läs mer
Inez Lotta t5 (2)

Nu startar vi en Facebooksida för hållbar utveckling på landsbygden – For Future.

Vi vill att alla kommuner i landet ska ha möjlighet att utvecklas på ett långsiktigt hållbart sätt och med social sammanhållning. Det bygger på en förändrad politik. De kommuner och regioner som producerar tillväxt genom sina naturtillgångar måste få tillbaka en del av vinsten. Något är fel när de fattigaste kommunerna är de mest produktiva. (mer…)

Läs mer