Taggarkiv | återbäring

Trappstegsforsen

Vattenkraften ska ge pengar till lokal utveckling!

Öppet brev till riksdag och regering från föreningen Sveriges vattenkraftskommuner, FSV Låt vattenkraften medverka till lokal och regional utveckling! För att hela Sverige ska leva och utvecklas krävs en politik som ger likvärdiga förutsättningar för alla delar av landet. Här spelar ett väl fungerande kommunalekonomiskt utjämningssystem en central roll för att kommuner och landsting/regioner ska […]

Läs mer
pengar

Banker och politik skapar kriser och oro

Sedan regleringen av bankerna upphörde, i mitten av 80-talet, så har kriser drabbat bankerna med jämna mellanrum. Senast var det 2008 när en fastighetsbubbla exploderade i USA och drog med sig stora delar av den övriga världen. I Sverige framförs ofta att vi är på väg att få en bostadsbubbla. Riksbanken har framfört åsikterna, liksom IMF […]

Läs mer
Inez Abrahamzon

Vinden skulle kunna göra nytta för byn

Just nu upprepar sig historien på alla sätt. Den här gången är det inte vattenkraften utan vindkraften som byggs ut.  Speciellt i Norrland görs enorma parker. Och folket som bor runt omkring har gjort exakt som ministrar och regering sagt, engagerat sig och försökt se det positiva. Massor av människor i olika byagrupper har brytt […]

Läs mer