Taggarkiv | Anders Borg

Ett utdrag ur mediernas publicistiska och etiska regler

Ge korrekta nyheter Massmediernas roll i samhället och allmänhetens förtroende för dessa medier kräver korrekt och allsidig nyhetsförmedling. Var kritisk mot nyhetskällorna. Kontrollera sakuppgifter så noggrant som omständigheterna medger, även om de tidigare har publicerats. Ge läsaren/mottagaren möjlighet att skilja mellan faktaredovisning och kommentarer. Respektera den personliga integriteten Överväg noga publicitet som kan kränka privatlivets […]

Läs mer

Vi kan inte låta pöbeldomstolar döma människor!

Vi måste ställa oss frågan, hur ska vi ta itu med människors misstag?  Alla gör vi misstag och vi är bara människor och alla har vi gjort något dumt, så även jag! Är vi offentliga ska vi granskas hårt, men vi inom medievärlden måste vi ställas oss frågan, ska vi granska över eller under bältet? […]

Läs mer